Denetim Süreci

Denetim SüreciDenetim Süreci, müşteri seçimi ve işin kabulü ile başlar. Bu aşamada denetçi işin kabulüne karar vermeden önce teklifte bulunan işletme ile ilgili ön araştırmalar yapar, varsa önceki denetçi ile görüşür. Denetçi elde ettiği Bilgileri Kalite kontrol stansartları ile değerlendirerek ili alıp almayacağına karar verir. işin alımına karar verilirse denetim sözleşmesi yapılır.

 

Sözleşme yapıldıktan sonra sıra Denetimin Planlanmasına gelir. Bu aşamada denetçi, denetim amacına ulaşmak için sıra ile yapılacak işleri belirler.

 

Planlama aşamasından sonra Denetim Faaliyetlerinin Programının Yürütülmesi aşaması gelir. Bu aşamada denetçi kontrol ve maddilik testleri yaparak kanıt elde etmeye çalışır.

 

Denetim sürecinin son aşaması, denetimin tamamlanması ve bulguların raporlanması'dır. Denetçi bu aşamada yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığını değerlendirecek ve mali tablolar ile ilgili ulaştığı görüşünü düzenleyeceği raporda belirtecektir.

 

Denetim Süreci Aşamaları

 

1. Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi

2. Denetimin Planlanması

3. Denetim Faaliyetlerinin  ( Programının ) Yürütülmesi

4. Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporunun Yazılması

 

 

 

yeni  Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz