Finansal Tablolar

Finansal TablolarFinansal Tablolar; Temel finansal Tablolar ve Ek finansal Tablolar Olarak iki gruba Ayrılır.

 

Temel Finansal Tablolar      

 

1) Bilanço : Herhangi bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarının ( Maliyet Değerleriyle ) Dağılımını, bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakların tutarlarını ve dağılımlarını gösteren statik bir finansal tablodur. Başka bir ifadeyle Bilanço işletme varlıklarının hangi kaynaktan finanse edildigini gösterir.

2) Gelir tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği Karı zararı gösteren bir finansal tablodur.

 

Ek Finansal Tablolar

 

1) Fon Akış Tablosu : Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyerlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen " Nereden geldi nereye Gitti " tablosu olarakta bilinen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablodur.

2) Nakit Akış Tablosu : İşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur.

3) Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu : İşletmenin belirli bir hesap döneminde, net işletme sermayesinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tablo düzenlenirken dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar farkını belirteen net işletme  ( Çalışma ) sermayesi fon olarak kabul edilir.

4) Kar Dağıtım Tablosu :İşletmenin dönem karının, Vergiden önceki kardan başlamak üzere, nerelere ve ne tutarda dağıtıldığını gösteren finansal tablodur.

5) Öz Kaynaklar Değişim Tablosu : Bir Dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. Bu tablonunun düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde bir dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin gösterilmesini sağlamaktadır.

6) Satışların Maliyeti Tablosu : Satışların maliyeti tablosu bir işletmenin bir dönem içinde gerçekleştirdiği satışlarının maliyetini ayrıntılı olarak gösteren tablodur. Üretim işletmeleri veya Ticaret işletmelerinin bir dönem boyunca yaptıkları satışların maliyetinin hangi faaliyetlerden kaynaklanmış olduğunu gösterir.

 

 

 

                         

Etiketler:

Cevap Yaz