Muhasebe Deneme Soruları ve Cevapları

MuhasebeDeneme

 Muhasebe Deneme Soruları ve Cevapları

 

Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili sorularının hepsinin Cevapları ve Çözümleri ( Muhasebe Kayıtları ) Mevcuttur.

 

Muhasebe Soruları ve Cevapları Deneme sınavlarında " Genel Muhasebe " Dersi İle İlgili Sınav Konularını İçeren Sorular Sorulmaktadır.

 

Genel Muhasebe Testi  Muhasebe Dersleri Muhasebenin Temelini Oluşturduğu İçin Farklı Kaynaklardan Değişik Tarzda Sorular Çözmek Gerekir.

 

Genel Muhasebe Sınav Soru ve Cevapları Deneme sınavının Sonunda Çözümlü Olarak Gösterilmektedir.

 

Muhasebe Deneme Sınavına Tekrar Girmek İçin " Muhasebe Deneme sınavına Tekrar Başla " Diyebilirsiniz.

 

 

Muhasebe Soruları 2

Tebrikler - Muhasebe Soruları 2 Adlı Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Sizin Aldığınız Skor %%SCORE%% En Yüksek Skor %%TOTAL%%. Yaptığınız Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%

Hakkınızdaki Düşüncemiz %%RATING%%

Doğru Yüzdesi %%PERCENTAGE%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgeye ne denir?

A
Bilanço
B
Mizan
C
Defteri Kebir
D
Yevmiye Defteri
E
Envanter Defteri
1 numaralı soru için açıklama 
Yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgeye Mizan Denir.
Soru 2

İşlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde yazıldığı muhasebe defterine ne ad verilir?

A
Yevmiye defteri
B
Envanter defteri
C
Bilanço defteri
D
Defter-i kebir
E
Muavin defter
2 numaralı soru için açıklama 
İşlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde yazıldığı muhasebe defterine Yevmiye Defteri denir.
Soru 3

Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili işlemlere ne ad verilir?

A
Envanter Çıkarma
B
Açılış Fişi
C
Mizan Düzenleme
D
Hesapların Kapatılması
E
Bilanço Düzenleme
3 numaralı soru için açıklama 
Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili işlemlere Dönem Sonu Hesapların Kapatılması denir.
Soru 4

Hesapların sol tarafında kayıt yapmak ne anlama gelir?

A
Hesabı alacaklandırmak
B
Hesabı dengelemek
C
Hesabı kapamak
D
Hesabı borçlandırmak
E
Hesabı Alacaklandırıp Borçlandırmak
4 numaralı soru için açıklama 
Hesapların sol tarafında kayıt yapmak Hesabı Borçlandırmaktır.
Soru 5

Kafkasya Limited Şirketi bankaya 1.500 TL yatırarak cari hesap açtırmıştır.Yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
120 Alıcılar Hesabı
B
320 Satıcılar Hesabı
C
100 Kasa Hesabı
D
102 Bankalar Hesabı
E
101 Alınan Çekler Hesabı
5 numaralı soru için açıklama 
Bankaya Hesap Açtırıp Para yatırılmasında 102 Bankalar Hesabı Borçlu, 100 Kasa ( TL) Hesabı Alacaklandırılır.
Soru 6

Kafkasya Limited Şirketi satın aldığı mala karşılık satıcıya daha önce müşterisinden aldığı bir çeki ciro etmiştir. Buna göre alacaklandırılacak hesap hangisidir?

A
320 Satıcılar Hesabı
B
101 Alınan Çekler Hesabı
C
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı
D
153 Ticari Mallar Hesabı
E
191 İndirilecek KDV Hesabı
6 numaralı soru için açıklama 
Satın aldığı mala karşılık satıcıya daha önce müşterisinden aldığı bir çekin " Ciro " Edilmesi 101 Alınan Çekler Hesabıdır. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı " Keşide " Edilir.
Soru 7

Bir işletmenin bir ay içinde yaptığı işlemler sonucu, ödediği KDV ( İndirilecek KDV ) tutarı, aldığı KDV( Hesaplanan KDV ) tutarını aşarsa, bu fark ay sonunda hangi hesabın borcuna yazılır?

A
191 İndirilecek KDV Hesabı
B
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
C
391 Hesaplanan KDV Hesabı
D
192 Diğer KDV Hesabı
E
190 Devreden KDV Hesabı
7 numaralı soru için açıklama 
191 İndirilecek KDV > 391 Hesaplanan KDV = 190 Devreden KDV hesabının Borcuna yazılır.
Soru 8

Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?

A
Yorumlama
B
Kayıt tutma
C
Raporlama
D
Sınıflandırma
E
Denetim
8 numaralı soru için açıklama 
Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine Kayıt tutma denir.
Soru 9

Satıcılar hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

 

 

A
Satıcılardan kredili mal satın alındığında hesap alacaklandırılır.
B
Satıcılara olan borç ödendiğinde hesap borçlandırılır.
C
Hesap dönem sonunda alacaklandırılarak kapatılır.
D
Hesap dönem sonunda borçlandırılarak kapatılır.
E
Hesap kalanı dönem karı veya zararı hesabına devredilemez.
9 numaralı soru için açıklama 
320 Satıcılar Hesabı Dönem Sonu Borçlandırılarak kapatılır.
Soru 10

Aşağıdaki hesaplardan hangisi için Tekdüzen Hesap Planında büyük defter hesabı yoktur?

A
Sermaye
B
Ödenmiş Sermaye
C
Yasal Yedekler
D
Dönem Net Zararı
E
Ödenmemiş Sermaye
10 numaralı soru için açıklama 
Ödenmiş Sermaye, Tekdüzen Hesap Planında büyük defter hesabı yoktur.
Soru 11

7/A seçeneğinde giderler büyük defterde hangi esasa göre bölümlendirilir?

A
Fonksiyon esasına
B
Çeşit esasına
C
Dönem esasına
D
Özel esasa
E
Maliyet esasına
11 numaralı soru için açıklama 
7/A seçeneğinde giderler büyük defterde Fonksiyon esasına göre bölümlendirilir.
Soru 12

İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği 5.000 TL’lik kırtasiye malzemesinin 2.000 TL’lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır. Buna göre envanter kaydı nasıl yapılır?

 

 

 

A
Ticari Mallar hesabı 3.000 TLborçlandırılır.
B
Kasa hesabı 2.000 TL alacaklandırılır.
C
Gelecek aylara ait giderler hesabı 2.000 TL alacaklandırılır.
D
Gelecek aylara ait giderler hesabı 3.000 TL borçlandırılır.
E
Kırtasiye giderleri hesabı 5.000 TL borçlandırılır.
12 numaralı soru için açıklama 
İlk Yapılan Muhasebe Kaydı : 770 Genel Yönetim Giderleri 5.000 TL ( Borçlu ), 180 Gelecek aylara ait giderler 5.000 TL ( Alacaklı ) - 2'ci Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı : 180 Gelecek Aylara ait giderler 2.000 TL ( Borçlu ), 770 Genel Yönetim Giderleri 2.000 TL ( Alacaklı )
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Kârı veya Zararı Hesabı için doğru bir açıklama değildir?

A
Dönem giderleri hesabın borcuna devredilir.
B
Dönem gelirleri hesabın alacağına devredilir.
C
Hesap borç kalanı verirse zarar, alacak kalanı verirse kâr vardır.
D
“Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı”, hesabın alacağına devredilir.
E
Hesap kalanı, “Dönem Net Kârı” veya “Dönem Net Zararı” hesabına aktarılır.
13 numaralı soru için açıklama 
“ 180 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı”, hesabın alacağına devredilir ( Devredilmez Bilanço Hesabı Olduğu için )
Soru 14

İşletme demirbaşına 10.000 TL amortisman ayırmıştır. Buna ilişkin yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A
Genel yönetim giderleri hesabı
B
Pazarlama satış dağıtım giderleri hesabı
C
Birikmiş Amortismanlar hesabı
D
Araştırma geliştirme giderleri hesabı
E
Alınan Çekler Hesabı
14 numaralı soru için açıklama 
Amortisman ayırma kaydında 2 yöntem vardır : direkt yöntem, Endirkt Yöntem'dir. 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 10.000 TL ( Borçlu ) , 257 Birikmiş amortisman Hesabı 10.000 TL (Alacaklı )
Soru 15

Bu Yevmiye Kaydı Aşağıdaki İşlemlerden Hangisine Aittir ?

 

 

muhasebe sitesi

A
Veresiye Mal Alışı , Satıcılara Ödeme Yapılması
B
Peşin Mal Alışı , Satıcılara Ödeme Yapılması
C
Veresiye Mal Alışı , Alıcılara Ödeme Yapılması
D
Veresiye Mal Alışı , Kasadan Ödeme Yapılması
E
Veresiye Mal Alışı , Çekle Ödeme Yapılması
15 numaralı soru için açıklama 
1. Yevmiye Kaydında Veresiye Mal Alışı, 2.Yevmiye Kaydında Satıcılara Ödeme yapılması.
Soru 16

Sermayesini 1.000 TL artıran bir işletme hisse senetlerini banka aracılığıyla 1.120 TL’ye satmıştır.
Buna göre, bu işlemlerde aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

 

 

A
Ödenmemiş Sermaye Hesabı Alacaklı
B
Bankalar Hesabı Borçlu
C
Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı Alacaklı
D
Sermaye Hesabı Alacaklı
E
Ödenmemiş Sermaye Hesabı Borçlu
16 numaralı soru için açıklama 
120 TL Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı Alacaklı Olur.
Soru 17

Aşağıdaki hesaplardan hangisi  Stoklar grubunda yer almaz?

 

 

A
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
B
151 Yarı Mamüller – Üretim Hesabı
C
153 Ticari Mallar Hesabı
D
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
E
152 Mamuller Hesabı
17 numaralı soru için açıklama 
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Stoklarlar Hesabında Yer almaz.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?

 

 

 

A
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
B
500 Sermaye Hesabı
C
320 Satıcılar Hesabı
D
100 Kasa Hesabı
E
120 Alıcılar Hesabı
18 numaralı soru için açıklama 
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı Hesabı Bilanço Hesaplarından değildir, Gelir Tablosu Hesaplarındandır.
Soru 19

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Gelir Tablosu hesabı değildir?

 

 

A
760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı
B
610 Satıştan İadeler Hesabı
C
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Hesabı
D
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı
E
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
19 numaralı soru için açıklama 
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Hesabı Gelir Tablosu Hesaplarından değildir, Bilanço Hesaplarında yer alır.
Soru 20

I. Açılış Fişinin Yevmiye Defterine Kaydedilmesi

II. Dönembaşı  Bilançosunun Düzenlenmesi

III. Aralık Ayı Mizanın Düzenlenmesi

IV. Kesin Mizanın Düzenlenmesi

V. Dönem Sonu İşlemlerin Yapılması

A
I-II-III-IV-V
B
II-I-III-IV-V
C
II-I-III-V-IV
D
I-II-IV-V-III
E
III-II-IV-V-I
20 numaralı soru için açıklama 
II. Dönembaşı Bilançosunun Düzenlenmesi, I. Açılış Fişinin Yevmiye Defterine Kaydedilmesi, III. Aralık Ayı Mizanın Düzenlenmesi, V. Dönem Sonu İşlemlerin Yapılması, IV. Kesin Mizanın Düzenlenmesi
Soru 21

 Aşağıdaki hesaplardan hangisi  Gelir Tablosunun ‘Faaliyet Giderleri’ bölümünde değildir?

A
750 Araştırma Geliştirme Giderleri
B
760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
C
770 Genel Yönetim Giderleri
D
780 Finansman Giderleri
E
740 Hizmet Üretim Giderleri Hesabı
21 numaralı soru için açıklama 
780 Finansman Giderleri Hesabı Faaliyet Giderleri tablosunda yer almaz.
Soru 22

654 Karşılık Giderleri hesabının kullanılması muhasebenin hangi temel kavram gereğidir?

A
Parayla Ölçme Kavramı
B
Maliyet Esası kavramı
C
İhtiyatlılık Kavramı
D
Kişilik Kavramı
E
Önemlilik Kavramı
22 numaralı soru için açıklama 
İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram; İşletmenin karşılaşabileceği risk ve olaylar göz önüne alınarak temkinli davranılmasını ifade eder. Örneğin, ileri bir tarihte bedeli tahsil edilmek üzere bir mal veya hizmet satılırsa hemen gelir olarak kaydedilmemeli, tahsilat yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. Aynı şekilde bir gider veya zarar kesinleşmese bile ortaya çıktığında bunun için karşılık ayrılmalıdır.
Soru 23

Bir alacağın, şüpheli alacak niteliği kazanması ve bu alacak için karşılık ayrılabilmesi için hangi şart gerekli değildir?

 

A
Alacağın Tahakkuk Etmiş Olması
B
Bilanço Usulünde Defter Tutulmuş Olması
C
Alacağın Ticari veya Zirai Faaliyetle İlgili Olması
D
Alacağın 1 Yıldan Fazla Tahsil Edilemiyor Olması
E
Alacağın Beyanname ile Beyan Edilmiş Olması.
23 numaralı soru için açıklama 
Alacağın 1 Yıldan Fazla Tahsil Edilemiyor Olması Değildir, Vade tarihi geçmiş bir den fazla yazı ile istenmiş alacaklar Şüpheli Ticari Alacak Niteliği kazanır.
Soru 24

İşletme satın aldığı mala karşılık satıcıya daha önce Müşterisinden aldığı bir çeki ciro etmiştir. Buna göre Alakalandırılacak hesap hangisidir?

 

 

A
320 Satıcılar Hesabı
B
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
C
101 Alınan çekler Hesabı
D
100 Kasa Hesabı
E
120 Alıcılar Hesabı
24 numaralı soru için açıklama 
İşletme satın aldığı mala karşılık satıcıya daha önce Müşterisinden aldığı bir çeki ciro Etmesi 101 Alınan Çekler Hesabı Kullanılır. Çekin Ciro Edilmesi : 101 Alınan Çekler Hesabı, Çekin Keşide Edilmesi : 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Kullanılır. 320 Satıcılar Hesabı ( Borçlu ), 101 Alınan Çekler Hesabı ( Alacaklı ) olur.
Soru 25

Aşağıda verilen muhasebe kaydı hangi işlemin karşılığıdır ?

 

 

KasaYevmiyeKaydisatıs - Kopya

A
Bankadaki Mevduat Hesabına Faiz Tahakkuku
B
Kasa Hesabından Bankadaki Hesaba Para yatırılması
C
Peşin Mal Satışı
D
Veresiye ( Kredili ) olarak Mal Satışı
E
Peşin Mal Alışı
25 numaralı soru için açıklama 
Soruda Verilen Muhasebe Kaydı Peşin Mal Satışı Kaydıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.

 

 

Muhasebe Deneme Sınavına Tekrar Başla

Etiketler:

Cevap Yaz