Matematiksel Dağıtım Yöntemi

Matematiksel Dağıtım YöntemiMatematiksel Dağıtım Yöntemi : Dağıtıma tabi tutulan gider yerlerinin birbirlerine olan hizmet ilişkileri tam anlamıyla dikkate alınır. Bunu Sağlamak için denklemler kurulmakta ve bu denklemlere göre giderler dağıtılmaktadır.

 

Yardımcı gider yerleri arasındaki dağıtımın daha hassasiyetle yapılması istendiğinden Matematiksel Dağıtım Yöntemi  ( Matematik Metot Yöntemi )  Uygulanır. Bu yöntemin ana ilkesi, Her dairenin diğerlerine dağıttığı masrafların toplamının kendi ilk masrafları ile diğer dairelerden aldığı masraf payları toplamına eşit olmalıdır.

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi birinci Dağıtım Yapıldıktan sonra gider yerlerinde toplanan tutarlar ve yardimci üretim gider yerlerinden her bir giderin yararlanma oranı aşağıda verilmiştir.

 

 

GİDER YERİ

ESAS ÜRETİM GİDER YERİ

YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERİ

Gider Türü

10

11

Yemekhane

B/O

I. Dağıtım Toplamı

5.000

4.000

2.500

3.500

Yemekhane

   %30

   %50

 –

 %20

Bakım Onarım

   %50

  %40

  %10

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

Giderleri Matematiksel Dağıtım Yöntemini Kullanarak Yapınız ve Gider Dağıtım Tablosunu Düzenleyiniz.

 

 

Uyglama Çözüm 1 : Matematiksel Dağıtımda Yardımcı Üretim gider yerleri birbirlerine pay alıp verdiklerinden yardımcı üretim yerleri arasında formül oluşturarak her bir yardımcı üretim gider yerinin dağıtılacak toplam tutarlarının öncelikle hesaplanması gerekir.

 

Yemekhane : 2.500 TL

 

Bakım Onarım : 3.500 TL

 

Önemli Not : ( Bakım Onarıma B Yemekhaneye Y diyerek formul Oluşturabiliriz. )

 

Matematiksel Dağıtım Yöntemi Formül : Yemekhane İçin : ( Y=2.500 TL+0,10 B ) ve Bakım Onarım İçin : ( B=3.500 TL+0,20 Y )

 

Herhangi birinden Hareket Ederek Y nin ve B nin Değeri Hesaplanır.

 

Y = 2.500 TL+0,10 B

 

Y = 2.500 TL+0,10 ( 3.500TL+0,20 Y ) ( B'nin yerine yukardaki gösterilen Formül Yazıldı. )

 

Y = 2.500TL+350 TL+0,02 Y ( 0,10 * 3.500 TL :350 TL bulundu – 0,10 * 0,20 Y :0,02 Y bulundu )

 

Y – 0,02 Y = 2.850 TL ( Y leri Sol tarafa aldığımızda formül Y – 0,02 Y Oldu 2.500 TL ile 350 TL'yi topladık 2.850 TL Oldu )

 

Y = 2.850 / 0,98 ( Y Harfini 1 Olarak Düşünürsek 1 – 0,02 : 0,98 Bulunur, 2.850 TL'yi 0,98'e bölersek 2.908 TL Bulunmuş Olur. )

 

Y = 2.908 TL Bulduğumuz Y değerini B formülünde Yerine Yazarsak Bakım Onarım giderini de Hesaplamış Oluruz.

 

B = 3.500 TL + 0,20 Y

 

B = 3.500 TL +0,20 ( 2.908 ) ( 0,20 * 2.908 TL : 581,60 TL Bulunmuş olur )

 

B = 3.500 TL + 581,60 TL

 

B = 4.081,60 TL

 

Yemekhane Giderinin Dağıtımı :

 

10 EÜGY : 2.908 TL  * 0,30 : 872,40 TL

 

11 EÜGY : 2.908 TL * 0,50 : 1.454 TL

 

B/Onarım : 2.908 TL * 0,20 : 581,60 TL

 

 

Bakım Onarım Giderlerinin Dağıtımı :

 

10 EÜGY : 4.081,60 TL * 0,50 : 2.040,80 TL

 

11 EÜGY : 4.081,60 TL * 0,40 : 1.632,64 TL

 

Yemekhane : 4.081,60 TL * 0,10 : 408,16 TL

 

 

                                          GİDER DAĞITIM TABLOSU

GİDER YERİ

ESAS ÜRETİM GİDER YERİ

YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERİ

Gider Türü

10

11

Yemekhane

B/O

I. Dağıtım Toplamı

5.000,00

4.000,00

2.500,00

  3.500,00

Yemekhane

   872,40

1.454,00

( 2.908,00 )

    (581,60)

Bakım Onarım

2.040,80

1.632,64

   408,00

 (4.081,60)

II. Dağıtım Toplamı

7.913,20

 7.086,64

0,00

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz