Bilanço Düzenlenmesi

bilanço düzenlenmesiBilanço Düzenlenmesi : Muhasebe sisteminde olduğu gibi bilançonun düzenlenmesinde de belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir. Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır.

 

Hesap planında, 1 ile başlayan hesaplar 1.Dönen Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 2 ile başlayan hesaplar 2.Duran Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 3 ile başlayan hesaplar 3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 4 ile başlayan hesaplar 4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 5 ile başlayan hesaplar 5.Öz Kaynaklar grubuna yazılır.

-Ait olduğu işletmenin adı veya ticaret unvanı

-Bilançonun düzenlenme Tarihi 

Bilanço kelimesinin bulunması şarttır.

Bilanço, AKTİF  ve PASİF olmak üzere iki bölümden oluşur.

Aktif, bilançonun sol tarafına verilen isimdir. Akftif Trafa işletmenin bilanço tarihinde sahip olduğu varlıklar ( sahip olduğu iktisadi değerler ) yer alır.

Pasif, bilançonun sap taratına verilen isimdir.

 

Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi: Kapanış bilançosu düzenlenirken de normal bilanço düzenlemesi şeklinde düzenlenir. Kapanış bilançosunu düzenlerken hesapların kalanlarından faydalanır ya da kapanış bilançosu düzenlenirken temel mali tablolardan biri olan mizandan faydalanılır. Mizan muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan cetveldir.

 

Etiketler:

Cevap Yaz