Muhasebe Denetimi

 

MUHASEBE DENETİMİ TEMEL KAVRAMLAR

 

Muhasebe Denetimi

 

Denetim Türleri

 

1. Amaç Yönünden Denetim Türleri

Mali Tablolar Denetimi

Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

İç Denetim

 

2. Kapsam Yönünden Denetim Türleri

Zorunlu Denetim

İhtiyari Denetim

Sürekli Denetim

Özel Denetim

Ara Denetim

 

3. Statüsüne Göre Denetim Türleri

Bağımsız Denetim ( Dış Denetim )

İç Denetim

Kamu Denetimi

 

Denetçi Türleri

Bağımsız Denetçiler

İç denetçiler

Kamu Denetçileri

 

GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI

 

Genel Standartlar ( Denetçinin Taşıması Gereken Özellikleri )

1. Meski Eğitim ve Deneyim

2.Bağımsız Davranma

3.Mesleki Özen ve Dikkat

 

Çalışma Alanı Standartları ( Denetçinin Uyması Gereken Kurallar )