Muhasebe Denetimi

Muhasebe DenetimiMuhasebe Denetimi, İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden saptanmış ölçülere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara aktarmak amacı ile tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

 

Muhasebe Denetimi Nedir, Ekonomik kararlar alma durumunda olan bilgi kullanıcıları, ilgili oldukları işletmeler hakkında, finansal ve finansal olmayan, bilgiye gereksinim duyanlar, ancak karar almadan önce bilginin ve güvenilir olup olmadığını bilmek isterler. Buda denetim yapmakla anlaşılabilir.

 

Muhasebe Denetiminin Özellikleri

 

1. Denetim Konusu ekonomik bilgilerdir. Başka bir ifadeyle, iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialardır. İşletmelerin, denetçilere incelenmesi amacıyla sundukları verilere " Yönetim İddiaları " adı verilir. Mali tabloların hazırlanmasından işletmeye yönetimi sorumludur. Muhasebe denetimi açısından işletme yönetiminin iddiaları mali tablolarda somutlaşır. Denetçinin görevi ise bu iddiaların doğru ve dürüst olup olmadığını ortaya koyacak " Denetim Hedeflerine " ulaşmaktır.

 

2. Önceden belirlenmiş ölçütler kullanılır.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri

İşletme içinde ve dışında belirlenmiş politika ve usuller

Yönetimce saptanmış başarı ölçütleri ve bütçeler

 

3. Önceden belirlenmiş ölçütler ile karşılaştırma yapabilmek için yeterli ve güvenilir kanıt toplanır. Denetim çalışmaları sonucu makul bir güvence elde edebilmenin temel koşulu yeterli ve güvenilir kanıt elde etmektir.

 

4. Denetim sürecinin son aşamasında elde edilen görüşünün bilgi kullanıcılarına iletilmesi amacıyla bir rapor düzenlenir.

 

Bilgi Kullanıcıları :

İşletme ortakları

İşletme Yöneticileri

Kredi Kuruluşları

Yarıcımcılar

Tasarruf sahipleri

Devlet

 

5. Denetim sistematik bir süreçtir.

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz