Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi

Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi

 

Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi, denetimin anlaşması denetçinin ( Denetim Firmasının ) seçimi ve müşteri seçimi olmak üzere iki bölümde ele alınabilir.

Denetçinin Seçimi : Denetim yaptıracak işletmeler piyasada serbest olarak çalışçan mevcut denetim firmaları veya denetçiler arasından birini seçip onunla anlaşma yapmak durumundadır.

 

Müşteri Seçimi : Denetim faaliyetlerinin başlayabilmesi için denetçi veya denetim kuruluşunun bir müşteri ile anlaşması gerekmektedir. Bu çerçevede herhangi bir işletmenin denetçiye başvurması ve denetçinin isteği değerlendirerek işe alıp aolmayacağına karar vermesi gerekmektedir.

 

Teklifi Alan Denetçi Bu Aşamada Aşağıdaki İşlemleri Gerçekleştirir.

 

1. İşletme hakkında ön araştırma yaparak bilgi toplar.

2. Elde Edilen bilgiler " Kalite Kontrol Standartları " ile karşılaştırılır ve işin alınıp alınmayacağına karar verilir.

3. Karar olumlu ise denetim sözleşmesi yapılır.

 

Bu tür telifleri alan denetçiler hemen teklife cevap vermek zorunda değildir. Teklife cevap vermeden önce bazı araştırmalar yapmalıdır. Araştırılacak Hususlar,

 

1. Önceki denetim şirketi ile ile ilişkilerin kesilmesine gerekçe olan bir durumun varlığı

2. Önceki denetim raporunda ne tür görüş bildirildiği.

3. Denetlenecek işletme için gereken iş yükünün ne olabileceği kendi mevcut kapasitelerinin bu işi başarıyla tamamlayabilecek yeterlilikte olup olmadığı.

4. Müşteri işletmenin iç kontrol ve muhasebe sisteminin durumunun ne olduğu.

5. Müşteri işletme yöneticilerin dürüstlüğü.

 

Denetçiler, elde ettikleri bilgileri, belirlemiş oldukları kalite kontrol standartları ile değerlendirirler. Kalite kontrol standartları, yeni bir müşteri için denetim çalışmasının kabul edilmesinden önce müşteri hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması için benimsenmiş poalitika ve prosedürlerdir. Bu standartlar, aynı zamanda halen müşteri olan işletmelerin denetimine devam edip etmem kararlarının alınmasında da denetçiye ( Denetim Firmasına ) ışık tutar. Kalite kontrol standartları ile değerlendirme sonucunda, müşteri işletmenin riski ve denetim çalışmaları için gerekli personel gücü belirlenmeye çalışılır. Denetim teklifinin kabulü yönünde karar verilmesi durumunda denetim sözleşmesi hazırlanır.

Denetim sözleşmesi ( Denetim Anlaşma Mektubu ) denetim firması tarafından hazırlanır. Denetim sözleşmesinin yapılması ile denetim koşulları yazılı olarak belirlenmiş olur.

 

Denetim Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar

 

1. Yapılacak denetimin amacı ve kapsamı.

2. Mali tablolarla ilgili olarak yönetimin sorumluğunun içeriği ve denetçinin sorumluluğu.

3. Denetim başlama ve bitiş tarihi.

4. Denetim ücretinin ne olacağı ve ödenme biçimi.

5. Ek çalışmalar ek raporlar isteniyorsa bunların içerikleri

6. Denetimde görevlendirilecek denetim personeli ve yedekleri

 

Denetim Sözleşmesi, taraflar arasında imzalanarak, denetim sözleşmesi fiilen başlamış olur.

 

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz