Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları

Satısların Maliyeti Tablosu UygulamalarıSatışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Aşağıdaki Bilgileri Kullanarak Kafkasya Limited Şirketinin Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenleyiniz.

 

 

 

 DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ

 

 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

100.000

 Direkt İşçilik Giderleri

60.000

Genel Üretim Giderleri

80.000

DÖNEM BAŞI STOKLAR

 

Yarı Mamuller

10.000

Mamuller

25.000

DÖNEM SONU STOKLAR

 

Yarı Mamuller

15.000

Mamuller

10.000

 

 

Cevap 1 :

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ

 

A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

      100.000

B- Direkt İşçilik Giderleri

60.000

C- Genel Üretim Giderleri

80.000

D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )

 ( 5.000 )

        Dönem Başı Stok ( + )

10.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 15.000 )

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

       235.000

E- Mamul Stoklarında Değişim

15.000

        Dönem Başı Stok ( + )

25.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 10.000 )

        İç Tüketim ( – )

 

1- SATILAN MAMUL MALİYETİ

       250.000

TİCARİ FAALİYET

 

       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )

 

       Dönem İçi Mal Alışları ( + )

 

       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )

 

2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

 

3-SATILAN HİZMET MALİYETİ

 

SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 )

250.000

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi Maliyetlerle İlgili Bilgileri Aşağıda Verilmiştir.

 

 

STOKLAR

01.01.2020

31.12.2020

İlk Madde ve Malzeme

20.000

5.000

Yarı Mamul

         4.000

1.000

Mamul

30.000

9.000

 

Dönem İçinde 15.000 TL İlk Madde ve Malzeme Satın Alınmıştır.

 

Direkt İşçilik Giderleri 35.000 TL

 

Genel Üretim Giderleri 12.000 TL

 

Verilen Bilgilerden Yararlanarak Kafkasya Limited Şirketinin Üretim Maliyeti Tablosunu Satılan Malın Maliyetini Bulunuz.

 

 

Cevap 2 :

 

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİNİN BULUNMASI

 

Kullanılabilir İlk madde ve Malzeme = ( Dönem Başı Stok + Dönem İçi Alışlar ) = 20.000 + 15.000 = 35.000 TL

 

Kullanılan İlk Madde ve Malzeme = ( Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme – Dönem Sonu İlk Madde ve Malzeme ) = 35.000 TL – 5.000 TL = 30.000 TL

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri = 30.000 TL

 

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ

 

A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

 30.000

B- Direkt İşçilik Giderleri

35.000

C- Genel Üretim Giderleri

12.000

D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )

 3.000

        Dönem Başı Stok ( + )

4.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 1.000 )

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

        80.000

E- Mamul Stoklarında Değişim

21.000

        Dönem Başı Stok ( + )

30.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

 ( 1.000 )

        İç Tüketim ( – )

 

1- SATILAN MAMUL MALİYETİ

      101.000

TİCARİ FAALİYET

 

       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )

 

       Dönem İçi Mal Alışları ( + )

 

       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )

 

2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

 

3-SATILAN HİZMET MALİYETİ

 

SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 )

101.000

 

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi bir yıllık üretim dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.

 

 

STOKLAR

01.01.2020

31.12.2020

İlk Madde ve Malzeme

48.500

64.800

Yarı Mamul

         39.400

52.750

Mamul

79.500

         101.800

 

 

Dönem İçinde 25.800 TL'lık İlk Madde ve Malzeme satın alınmıştır.

 

Dönem İçinde 15.800 TL'lık Direkt İşçilik Gideri Ödenmiştir.

 

Dönem İçinde 12.640 TL'lık Genel Üretim Gideri Ödenmiştir.

 

İşletmenin Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenleyiniz.

 

Cevap 3 :

 

Dönem Başı Stok  + Dönem İçi Alışlar  – Dönem Sonu Stok = 48.500 TL + 25.800 TL – 64.800 TL = 9.500 TL

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ

 

A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

 9.500

B- Direkt İşçilik Giderleri

15.800

C- Genel Üretim Giderleri

12.640

D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )

      ( 13.350 )

        Dönem Başı Stok ( + )

         39.400

        Dönem Sonu Stok ( – )

       ( 52.750 )

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

         24.590

E- Mamul Stoklarında Değişim

       ( 22.300 )

        Dönem Başı Stok ( + )

79.500

        Dönem Sonu Stok ( – )

     ( 101.800 )

        İç Tüketim ( – )

 

1- SATILAN MAMUL MALİYETİ

          2.290

TİCARİ FAALİYET

 

       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )

 

       Dönem İçi Mal Alışları ( + )

 

       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )

 

2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

 

3-SATILAN HİZMET MALİYETİ

 

SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 )

2.290

 

 

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketinin Kasım 2… Ayına ait bazı veriler aşağıdaki gibidir. İşletmenin satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz ve faaliyet karını hesaplayınız.

 

 

 

 

Genel Üretim Giderleri

500.000

Dönem Başı Yarı Mamul Maliyeti

100.000

Çalışmayan Kısım Giderleri

  10.000

Direkt İşçilik Giderleri

900.000

Dönem Sonu Mamul Maliyeti

100.000

Genel Yönetim Giderleri

120.000

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok

150.000

Dönem Başı Mamul Maliyeti

300.000

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

800.000

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

  80.000

Yurt İçi Satışlar

        4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmenin satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz ve faaliyet karını hesaplayınız.

 

 

 

Cevap 4 :

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ

    2.200.000

A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

       800.000

B- Direkt İşçilik Giderleri

900.000

C- Genel Üretim Giderleri

500.000

D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )

 ( 50.000 )

        Dönem Başı Stok ( + )

100.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 150.000 )

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

    2.150.000

E- Mamul Stoklarında Değişim

200.000

        Dönem Başı Stok ( + )

300.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 100.000 )

        İç Tüketim ( – )

 

1- SATILAN MAMUL MALİYETİ

     2.350.000

TİCARİ FAALİYET

 

       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )

 

       Dönem İçi Mal Alışları ( + )

 

       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )

 

2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

 

3-SATILAN HİZMET MALİYETİ

 

SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 )

2.350.000

 

 

GELİR TABLOSU

Brüt Satışlar

4.000.000

Satışlardan İndirimler ( – )

Net Satışlar

  4.000.000

Satışların Maliyeti ( – )

  ( 2.350.000 )

Brüt Satış Karı

1.650.000

Faaliyet Giderleri ( – )

   ( 200.000 )

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

    ( 80.000 )

Genel Yönetim Giderleri

  ( 120.000 )

Faaliyet Karı

1.450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketinin Hesapları Üzerinde Yürütülen Çalışmalarda Bazı Hesaplara İlişkin Bilgiler Şöyledir.

 

 

 

HESAPLAR

ÖNCEKİ DÖNEM

       CARİ          DÖNEM

150 İlk Madde ve Malzeme

1.000

3.000

151 Yarı Mamul Üretim  

2.000

1.500

152 Mamuller

4.000

5.000

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme

2.000

3.000

720 Direk İşçilik Giderleri

3.000

4.000

730 Genel Üretim Giderleri

1.500

2.000

740 Hizmet Üretim Maliyeti

   500

  750

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım

   300

  400

770 Genel Yönetim Giderleri

   500

  700

 

Bu bilgilerden Yararlanarak İşletmenin Cari döneme İlişkin Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenleyiniz.

 

 

Cevap 5 :

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

ÜRETİM MALİYETİ

        9.000

A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

        3.000

B- Direkt İşçilik Giderleri

4.000

C- Genel Üretim Giderleri

2.000

D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )

  500

        Dönem Başı Stok ( + )

2.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 1.500 )

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

         9.500

E- Mamul Stoklarında Değişim

( 1.000 )

        Dönem Başı Stok ( + )

4.000

        Dönem Sonu Stok ( – )

( 5.000 )

        İç Tüketim ( – )

 

1- SATILAN MAMUL MALİYETİ

         8.500

TİCARİ FAALİYET

 

       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )

 

       Dönem İçi Mal Alışları ( + )

 

       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )

 

2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

 

3-SATILAN HİZMET MALİYETİ

           750

SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 )

9.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

” Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları ”  2kişi tarafından yanıtladı

 1. abdullah
  17 Mayıs 2016, 15:33

  Sayın yetkili; örnek uygulama 5'te satışların maliyeti tablosunda yarı mamul kullanımı (-) olduğu halde üretim maliyetinden düşmüyoruzda topluyoruz? yine aynı tabloda mamul stoklarında ki değişimi üretilen mamul maliyetine eklemiyoruzda düşüyoruz ? Beni aydınlatırsanız memnun olurum.

  Teşekkür ederim…

   

  • 4 Ocak 2018, 19:34

   Cunku soruda yari mamu d.sonu eksili ve d.sonu ym donem.b yari mamulden az oldugu icin direk 2000-1500=500 oluyor o yuzden topluyoruz ve mamule gelince d.sonu yari mamul eksili 4000-5000=-1000 bu yuzden burda eksili sonic ciktigi icin düsüyoruz

Cevap Yaz