Satışların Maliyeti Tablosu

 Satışların Maliyeti TablosuSatışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Kapsamı

 

 Satışların Maliyeti Tablosu, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU BÖLÜMLERİ

 

Satışların maliyeti tablosu'nun ana kalemleri aşağıdaki gibidir.

 

A) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Mamulün bünyesine giren, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı bu grupta yer alır. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti, tablonun ticari faaliyete ilişkin bölümünde dikkate alınır.

B) Direkt İşçilik Giderleri

Mamulü meydana getirmek için harcanan ve maliyetlere doğrudan yüklenebilen direk işçilik giderleridir.

C) Genel Üretim Giderleri

Üretim Faaliyetleri ve bu faaliyerlerle ilgili olarak yapılan hizmetlere ilişkin direk ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderlerdir.

D) Yarı Mamul Stoklarında Değişim

Henüz Mamul haline gelmemiş fakat ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki maddelerin dönembaşı stoku ile dönem sonu stoku arasındaki farkıdır.

E) Mamul Stoklarında Değişim

Direkt ilk madde ve malzeme, Direkt işçilik, Genel üretim giderleri ve yarı mamul kullanım tutarının toplamı üretim maliyetini verir. Dönem başı mamul stoku ile dönem sonu mamul stoku ve mamullerin bir bölümünü iç tüketimde kullanan işletmelerde, söz konusu tüketim miktarının toplamı arasındaki farkı " Mamul Stoklarında Değişim " tutarını oluşturur. Bu tutarın üretim maliyetine eklenmesi veya çıkarılması ile satılan mamul maliyetine ulaşılır.

 

 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

 

ÜRETİM MALİYET

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Yarı mamul Kullanımı
Dönembaşı Stok (+)
Dönemsonu Stok (-)


ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
Mamul Stoklarında Değişim
Dönembaşı Stok (+)
Dönemsonu Stok (-)


SATILAN MAMUL MALİYETİ


TİCARİ FAALİYET
Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)
Dönem içi Alışlar (+)
Dönemsonu Tıcari Mallar (-)


SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ


SATILAN HİZMET MALİYETİ


SATIŞLARIN MALİYETİ

 

 

sembolSatışların Maliyeti Tablosu İndir                      

 

 

sembolSatışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz