Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Süreci

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma SüreciSerbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Süreci : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 3568 sayılı Kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun uygulanmasında Odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.

 

Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Koşulları :

 

1. TC Vatandaşı Olmak

 

2. Medeni hakları Kullanma ehliyetine Sahip bulunmak

 

3. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

 

4. TCK'nın 53.maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenini işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

5. Ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

 

6. Meslek Şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Özel Koşulları :

 

1. Hukuk, İktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde  mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarında lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

 

2. En az üç yıl staj yapmış olmak.

 

3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

 

4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almış olmak.

         

 Burada, özel şartlar içinde yer alan en az üç yıl staj yapmak şartını gerçekleştirmek için öncelikle Staja giriş sınavını kazanmak gerekmektedir. Staj dosyası açtırmak için; ildeki Meslek odasına giderek Dosya açtırılır ve Üç yıl süre içerisinde TESMER’in yapmış olduğu sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Sınavlarda başarılı olunamazsa dosya yanar ve tekrardan dosya açılır.

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staja Başlama Giriş Sınavının Konuları :

 

1. Genel Kültür ve Genel Yetenek

 

2. Finansal Muhasebe

 

3. Maliyet Muhasebesi

 

4. Mali Tablolar Analizi

 

5. Muhasebe Denetimi

 

6. Muhasebe Standartları

 

7. Ekonomi ve Maliye

 

8. Meslek Hukuku

 

9. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

10. Vergi Hukuku

 

11. Ticaret Hukuku

 

12. Borçlar Hukuku

 

Staja başlama sınavında başarılı olan Meslek Mensubu adayının Temel Eğitim ve Staj Merkezi ( TESMER ) tarafından verilen eğitim programını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Üç yıllık staj süresini tamamlayan Meslek Mensubu adayları Birlik ( TÜRMOB ) tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını da iki yıllık süre içerisinde açılan sınavlarda başarı ile vermek zorundadır.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınav Konuları :

 

1. Finansal Muhasebe

 

2. Maliyet Muhasebesi

 

3. Finansal Tablolar ve Analizi

 

4. Muhasebe Denetim

 

5. Hukuk

 

6. Meslek Hukuku

 

7. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması

 

8. Spk

 

Staj tamamlama sınavını da başarı ile geçen Meslek Mensubu adayı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanır.

 

 

Etiketler:

” Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Süreci ”  2kişi tarafından yanıtladı

 1. deniz
  20 Nisan 2015, 14:10

  Merhaba,

  Serbest Muhasebeci olarak çalışmak için Lisans Diploması  alındıktn sonra bu belge ile Serbest Muhasebeci Belgesine Çevirtilebiliyor mu? En az Kaç yıl çalışma zorunluluğu gerekiyor?

  • 21 Nisan 2015, 19:15

   0212 3158400  Ben İsmmm odasına Kayıtlıyım istanbulda yaşıyorsanız arayıp Daha detaylı bilgi alabilirsiniz sizi yanlış yönlendirmek istemem ayrıyetende maiL yoluyla Sorunuzu sorabilirsiniz Mail Adresi : ismmmo@ismmmo.org.tr

Cevap Yaz