Etiketler: kasa hesabı işleyişi

  • Kasa Hesabı 100 Kasa Hesabı, İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği Kasa Hesabı, bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli bir hesaptır. Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için hesabın borcuna, nakit çıkışları hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesaba üçüncü kişilerden alınan çekler kaydedilmez. Söz Konusu çekler, " 101 Alınan Çekler " hesabında izlenir.

    (daha&helliip;)

  • 100 Kasa Hesabı  100 Kasa Hesabı ; işletmenin elinde bulunan ulusal banknot ve madeni paralar ile Türk Lirası ( TL  ) Karşılığı Efektif ve dövizlerdir. Türk Parası, üzerinde yazılı olan değerle ( İtibari Değer ) değerlenir. Yabancı Paralar borsa rayici üzerinden, yoksa TC Merkez Bankasınca İlan edilen Alış Kuru üzerinden değerlenir. 

     100 Kasa Hesabı; İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde 100 Kasa Hesabı alacak bakiyesi vermez.

     

    (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar