630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı : Üretime devam olunan mamullerin maliyetini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yeni yöntem ve işlemleri geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan techizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.

 

630 Araştırma ve Geliştirme Hesabı İşleyişi : Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır. Bu fonksiyonla ilgili olan ve 7. grupta izlenen giderler 7/A seçeneğinde 751  Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde  798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı  alacağı ile hu hesabın borcuna devredilir.

Yansıtma hesabı ile 630 Hesap Giderlerinin 6 Nolu sınıftaki sonuç hesabına ( Gelir Tablosı Hesabına ) aktarılması sağlanmış olur.

 

 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabının dönem sonundaki bakiye tutarı, bu hesaba Alacak kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

 

 

 

BORÇ

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Örnekleri :

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının Dönem Sonundaki ( 31.12.2… ) Durumu Aşağıdaki Gibidir.

 

 

 

BORÇ

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 1.875

 1.000

1.200

   600

   200

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

4.875

ALACAK BAKİYE

 

 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Kaydını Yapınız.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

 

 

 

 

751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

 

 AGG Yansıtılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

 

 

      750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 

 

 AGG Hesabının Kapatılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

 

Dönem Sonunda Dönem Karı Veya Zararı Hesabına Devri :  Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Yansıtılarak kapatılır. 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

  

 

 

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

        

 

AGG Kar veya Zarara Devri Kaydı

 

4.875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

  

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

Etiketler:

” 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı ”  1 kişi tarafından yanıtladı

  1. Anonim
    7 Ocak 2016, 17:56

    çok iyi 

Cevap Yaz