712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı

712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı : İşletmenin Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş, direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz fiyat farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz fiyat farkları bu 712 Nolu Hesabın borcuna, olumlu fiyat farkları ise 712 Hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.

 

Fiyat Farkı = ( Fiili Fiyat – Standart Fiyat ) * Fiili Miktar Formülü İle Bulunur.

 

Miktar Farkı = ( Fiili Miktar – Standart Miktar ) * Standart Fiyat Formüle ile bulunur.

 

 

Miktar ve süreler toplam değerler, fiyat ve ücretler birim başına değerler olarak formülde yer alırlar. Dolayısıyla miktar ve süre birim başına değerler olarak verilmişse toplam değerlerini bulabilmek için üretim miktarıyla birim başına verilen değerleri çarpmamız gerekir.

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz