713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı : İşlemenin Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz miktar farklarının kaydedildiği hesaptır.

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabının İşleyişi :Olumsuz miktar farkları 713 Nolu hesabın borcuna, olumlu farklar ise 713 Hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.

 

 

Fiyat Farkı = ( Fiili Fiyat – Standart Fiyat ) * Fiili Miktar Formülü İle Bulunur.

 

Miktar Farkı = ( Fiili Miktar – Standart Miktar ) * Standart Fiyat Formüle ile bulunur.

 

 

Miktar ve süreler toplam değerler, fiyat ve ücretler birim başına değerler olarak formülde yer alırlar. Dolayısıyla miktar ve süre birim başına değerler olarak verilmişse toplam değerlerini bulabilmek için üretim miktarıyla birim başına verilen değerleri çarpmamız gerekir.

Etiketler:

Cevap Yaz