751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma

751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma  751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı : İşletmenin Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış araştırma ve geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda  750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabının borcuna, kaydedilen tutarlar 751 Nolu hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri veya ilgili aktif hesaplara borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabıyla kapatılır.

 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ÖRNEKLERİ :

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 2… Yılında araştırma ve geliştirme  binasına ilişkin kiradan 375 TL vergi kesildikten sonra, kalan net tutar peşin e Ödenmiştir. ( Brüt Kira Tutarı : 1.875 TL )

 

Brüt Kira Tutarı : 1.875 TL *0,20 : 375 TL Stopaj Kesintisi

 

Net Kira Tutarı : 1.875 TL – 375 TL : 1.500 TL

 

Net Kira Tutarı : 1.500 TL 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

750.01 İşyeri Kira Gideri

 

                 100 KASA HESABI

                 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

              

 

2… Dönemi İşyeri Kirasının Ödenmesi

   1.875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.500

      375

             

 

TOPLAM

1.875

1.875

 

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi 01.10.2… Tarihinde Araştırma Geliştirme binasına Ait olan 1.180 TL KDV Dahil Elektrik Faturası Ödemiştir.

 

Elektrik Faturası Toplamı : 1.180  / 1.18 :1.000 TL

 

Kdv Tutarı : 1.180 TL – 1.000 TL : 180 TL Yada  ( 1.000 TL * %18 : 180 TL olarakta bulunabilir )

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

750.02 Elektrik Giderleri 

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

      100 KASA HESABI   

 

 Elektrik Faturası Ödemesi Kaydı

 

1.000

 

   180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.180

 

 

TOPLAM

1.180

1.180

 

 

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi 01.05.2015 Tarihinde Kullanmakta olduğu Araştırma ve Geliştirme  binasını 1 Yıllık sigorta yaptırmış, bu işlem için 1.800 TL primi peşin ödemiştir.

 

2015 Yılı Sigorta Gideri : ( 1.800 TL * 8 / 12 : 1.200 TL ) : 1.200 TL

 

2016 Yılı Sigorta Gideri : ( 1.800 TL * 4 / 12 : 600 TL ) : 600 TL

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

750.03 Sigorta Giderleri 

 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HESABI

 

 

      100 KASA HESABI   

 

 Sigorta Ödemesi Kaydı

 

1.200

 

   600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800

 

 

TOPLAM

1.800

1.800

 

 

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketi 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında izlenen 600 TL yakıt giderinin cari döneme ait olduğu Tespit Edilmiştir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

750.04 Yakıt Giderleri 

 

 

 

      180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HESABI 

 

 Yakıt Gideri Kaydı

 

600

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

TOPLAM

600

600

 

 

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketi 31.12.2… Tarihinde, Araştırma ve Geliştirme Bölümünde Kullanılan Bilgisayara ilişkin ayrılan amortisman tutarı 200 TL'dir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

750.05 Amortisman Giderleri 

 

 

 

      257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 

 

 Amortisman Gideri Kaydı

 

200

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

 

Örnek Uygulama 6 : 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının Dönem Sonundaki ( 31.12.2… ) Durumu Aşağıdaki Gibidir.

 

 

BORÇ

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 1.875

 1.000

1.200

   600

   200

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

4.875

ALACAK BAKİYE

 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Kaydını Yapınız.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

 

 

 

 

751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

 

 AGG Yansıtılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

 

 

      750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 

 

 AGG Hesabının Kapatılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

 

Dönem Sonunda Dönem Karı Veya Zararı Hesabına Devri :  Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. 750 Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Yansıtılarak kapatılır. 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

  

 

 

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

        

 

AGG Kar veya Zarara Devri Kaydı

 

4.875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

  

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

Etiketler:

Cevap Yaz