Kategori: Genel Muhasebe

 • Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde M

  Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal SatışıAralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal Satışı Muhasebe Kayıtları : Muhasebe Kayıtlarına geçmeden önce Aralıklı ve Sürekli envanter Yönteminin ne olduğunu kısaca açıklamasının yapılması yerinde Olacaktır.

   

  Aralıklı Envanter Yöntemi ( Tecrübe Yöntem veya Dönem Sonu Envanter Alma ) : Bu yöntemde Satılan ticari malın maliyeti, satış anında ya bilinmemektedir yada bilme gereği duyulmamaktadır. Bu yöntemi, birbirine benzer veya çok sayıda mal satan işletmeler kullanmaktadır.

 • Yeminli Mali Müşavir Olma Süreci

  Yeminli Mali Müşavir Olma SüreciYeminli Mali Müşavir Olma Süreci : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 3568 sayılı Kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun uygulanmasında Odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.

   

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Sürec

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma SüreciSerbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Süreci : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 3568 sayılı Kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun uygulanmasında Odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.

   

 • Kıdem Tazminatı

  Kıdem TazminatıKıdem Tazminatı : İşçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir Ücret tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına almaya hak kazanamaz. Kidem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır.

   

  Kıdem Tazminatına Hak Kazanımı :İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanması için  iş sözleşmesinin aşağıdaki nedenlerle sona ermesi şarttır.

   

 • İhbar Tazminatı

  İhbar Tazminatıİhbar Tazminatı : Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanununun 13. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işten çıkan işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim önellerine ( iş akdinin feshedileceğinin belli bir süre önceden bildirilmesi) ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek durumunda kalacaktır. Bu şekilde ödenecek tazminat uygulamada "ihbar tazminatı" olarak adlandırılmaktadır.

   

 • Defterlerdeki Kayıt Hataları ve Bunların D

  Defterlerdeki Kayıt Hataları ve Bunların Düzeltilme YollarıDefterlerdeki Kayıt Hataları ve Bunların Düzeltilme Yolları, Vergi Usul Kanunu Yevmiye defteri ile diğer defterler arasındaki kayıt hatalarının düzeltilmesi için farklı esaslar getirmiştir. Örneğin, yevmiye defterindeki kayıt hatalarının düzeltilmesini belirli muhasebe kurallarıyla yapılacağını belirtmesine rağmen, bu defter dışında kalan defterlerdeki hataların üzeri çizilip, üst veya yan tarafına doğrusunun yazılarak düzeltileceğini belirtmiştir.

   

 • Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi

  Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi

   

  Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi, denetimin anlaşması denetçinin ( Denetim Firmasının ) seçimi ve müşteri seçimi olmak üzere iki bölümde ele alınabilir.

  Denetçinin Seçimi : Denetim yaptıracak işletmeler piyasada serbest olarak çalışçan mevcut denetim firmaları veya denetçiler arasından birini seçip onunla anlaşma yapmak durumundadır.

   

  Müşteri Seçimi : Denetim faaliyetlerinin başlayabilmesi için denetçi veya denetim kuruluşunun bir müşteri ile anlaşması gerekmektedir. Bu çerçevede herhangi bir işletmenin denetçiye başvurması ve denetçinin isteği değerlendirerek işe alıp aolmayacağına karar vermesi gerekmektedir.

   

 • Muhasebe Soruları

  Muhasebe Soruları

  Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili sorularının hepsinin Cevapları ve Çözümleri ( Muhasebe Kayıtları ) Mevcuttur.

   

  Sitemizde Muhasebe Test Soruları ve Cevapları Bulunur.

   

  Muhasebe Soruları ve Cevapları Deneme sınavlarında " Genel Muhasebe " Dersi İle İlgili Sınav Konularını İçeren Sorular Sorulmaktadır.

   

 • 254 Taşıtlar Hesabı

   254 Taşıtlar Hesabı254 Taşıtlar Hesabı,İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır.

   

  Tek Düzen Hesap Planında taşıtlar, 254 Taşıtlar hesabında izlenmektedir.

   

   

  254 Taşıtlar Hesabı İşleyişi : Taşıtlar satın alma, devir, inşa veya maliyet değerleriyle Borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma süresini dolduranlar  Alacaklandırılır.

 • KDV Tahakkuku

  KDV TahakkukuKDV TAHAKKUKU

   

  KDV Konusu ve Kapsamı : Bir mal teslimi yada hizmet sunmanın Katma Değer Vergisine konu olabilmesi için, ticari zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması gerekir. Bir teslim veya hizmet sunumunun Katma değer vergisine tabi tutulabilmesi için, vergi konusunu teşkil eden işlemin türkiyede yapılmış olması ve kanunun birinci maddesinde sayılan teslim ve hizmetlerden oluşması gerekmektedir.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar