Kategori: Genel Muhasebe

 • 102 Bankalar Hesabı Dönem Sonu İşlemleri

  102 Bankalar Hesabı Dönem Sonu İşlemleri102 Bankalar Hesabı Dönem Sonu İşlemleri, Banka hesabında izlenen Türk Lirası mevduatın bazı yazarlara göre itibari değerle ( Üzerine Yazılı olan Değer ) bazı yazarlara göre de Mukayyet Değer ile yani bir alacak gibi ( Muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri ) değerleneceği görüşündedirler. 102 Bankalar Hesabı açısından hangi değerle değerlendirilsin aynı sonuca ulaşılacaktır. Fakat unutulmaması gereken kasa yerine bankada tutulan paralarda vadeli işlem gerçekleştiğinde bir faiz oluşmaktadır.

   

 • 100 Kasa Hesabı İle İlgili Uygulamalar

   100 Kasa Hesabı İle İlgili Uygulamalar 100 Kasa Hesabı; İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde 100 Kasa Hesabı alacak bakiyesi vermez.

   

 • 102 Bankalar Hesabı

  102 Bankala102 Bankalar Hesabır Hesabı, İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere Yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği Hesaptır. Bankalar hesabı banka adına, hesabın vade yapısına, Türk Lirası veya yabancı para oluşuna göre veya ülkeler ve bölgesel bazda yardımcı hesaplara ayrılır.

  1) İşletme bankaya para yatırmışsa, bandaki mevduat hesabı nedeni ile bankadan alacaklıdır. Bu işlemlerin kaydı için aktif bir hesap olan 102 Bankalar Hesabı kullanılır. İşletme bu hesap ile faiz geliri elde eder.

 • 101 Alınan Çekler Hesabı

  101 Alınan Çekler Hesabı

  101 Alınan Çekler Hesabı, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir kambiyo senedi olarak belirtilen çekte, Üçlü bir ilişki vardır. Çeki Düzenleyen kişiye Keşideci, Çek bedelini ödeyecek olana muhatap ( Kanun bu bir bankadır ), çeki elinde bulunduran kişiyede lehdar denir.

  Çekte, Keşide günü ve yeri, çeki düzenleyenin imzası ile ödenecek tutarın belirtilmesi gerekir. Bankaya lehtar tarafından verildiği an ödenmesi gereken kıymetli bir evrak olan çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenmesi esastır.

   

 • Yabancı Paraların Envanteri

  Yabancı Paraların DegerlemesiYabancı Paraların Envanteri, Yabancı Paralar " Efektif ", Yabancı paralı çekler ve senetler ve benzeri Değerlerede " Döviz " Adı verilir. Yabancı Paraların Değerlendirilmesinde efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için de döviz alış kuru uygulanır. Borsada işlem gören yabancı paraların değerlemede borsa rayici üzerinden, borsada işlem görmeyenlerin ise, Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurlar üzerinden değerlemesi yapılır. Borsa rayicinin tespitinde anlaşmazlık bulunduğu durumlarda döviz alış bedeli uygulanır.

   

 • Yabancı Paralar Hesabı

  Yabancı Paralar HesabıYabancı Paralar Hesabı, Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ayrı bir hesap olmadığından Kasa Hesabının altında açılacak olan bir alt Hesapta muhasebeleştirilir. Kasa Hesabının bir alt hesabı olan yabancı paralar hesabı da aktif karakterli hesaplar gibi çalışır.

   

 • Kasa Sayım Noksanlıkları

  Kasa Sayım NoksanlığıKasa Sayım Noksanlıkları, Kasa Mevcudu ( Kasadaki Para ) kasa defterindeki mevcuttan veya mizandaki kasanın borç bakiyesinden az ise, Kasa Sayım Noksanlığından söz edilebilir. Kasadaki paraların sayımı bir Muhasebe Dışı Envanter işlemidir. Kasa Hesabının defteri kebiri aşağıda verilmiştir.

   

   

   

 • Kasanın Envanteri

   kasaenvanteriKasanın Envanteri, Aktif bir hesap olan Kasa Hesabı, belirli bir tarihte işletmeye ait olan kağıt ve madeni paralardan oluşur. Kasadaki Türk Parası mevcutları VUK ve Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre İtibari değerle değerlendirilir.  Türk Ticaret Kanunu’nun değerleme ile ilgi hükümleri dikkate alındığında, Kasa 75. Maddesi çerçevesinde Kasa Mevcudu, işletme içi haiz olduğu değerle, yanı paranın üzerinde yazılı olduğu değerle değerlenir. Bu nedenler dönem sonu envanterinde Türk parası ile ilgili olarak bir değerleme işlemi yapılmaz.

   

 • Muhasebe Süreci

  Muhasebe SüreciMuhasebe Süreci; İşletmelerin mali nitelikteki işlemlerine ilişkin bilgiler, muhasebe tarafından  belirlenmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. Muhasebenin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi belli süreci gerektirir, Bu sürece Muhasebe Süreci Denir.

  Muhasebe Sürecinin başlaması ile tamamlanması arasında geçen süreye Muhasebe dönemi Denir. Muhasebe dönemi bir yıl olabileceği gibi bir yıldan daha kısa da olabilir. Ülkemizde vergi Kanunlarına göre, Muhasebe Dönemi bir takvim yılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, Muhasebe dönemi 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sonra erer. Yeni işe başlayan işletmelerde muhasebe dönemi, işe başlama tarihi ile yıl sonu arasında kalan süredir.

 • Hesap Kavramı

  Hesap KavramıHesap Kavramı; Her bir mali işlem Nediniyle Varlıklarda, Borçlarda, Sermayede ve Faaliyet sonucunu oluşturan gelir  ve gider unsurlarında meydana gelen değişiklikleri, doğrudan mali tablolar üzerinde izlemek mümkün değildir. Çünkü, işletmenin bir faaliyet döneminde yapılan yüzlerce hatta binlerce işemi bilançolarla izlemek, her işlemden sonra tekrar bilanço düzenlemek olanaksızdır. Bunun Yanında işlemleri konularına göre dönem başından dönem sonuna kadar topluca görmek ve izlemek zordur.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar