Kategori: Genel Muhasebe

 • Muhasebe Politikalarının açıklanması

  Muhasebe Politikalarının AçıklanmasıMuhasebe Politikalarının açıklanması, muhasebe sisteminin uygulanması ile ilgili kararlardan oluşur. Kullanılan Muhasebe Politikarıyla ilgili açıklamaları, bu politikalarda, değişiklik yapılması hallerinde söz Konusudur. Yapılan değişiklikler ise mali tabloların dipnotlarında belirtilir.

  Muhasebe uygulama genel tebliğinde " muhasebe politikalarının açıklanması " başlığı altında aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

   

 • Finansal Tablolar

  Finansal TablolarFinansal Tablolar; Temel finansal Tablolar ve Ek finansal Tablolar Olarak iki gruba Ayrılır.

   

  Temel Finansal Tablolar      

   

  1) Bilanço : Herhangi bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarının ( Maliyet Değerleriyle ) Dağılımını, bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakların tutarlarını ve dağılımlarını gösteren statik bir finansal tablodur. Başka bir ifadeyle Bilanço işletme varlıklarının hangi kaynaktan finanse edildigini gösterir.

 • Muhasebe Türleri

  muhasebe TürleriMuhasebe türleri ; İşletme Tiplerinin, amaç ve faaliyetlerinin farlılık göstermesi, çeşitli muhasebe türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna Göre Muhasebe türleri aşagıdaki şekilde gruplanabilir.

   

  MUHASEBE TÜRLERİ

   

  1) Genel ( Finansal ) Muhasebeİşletmenin sahip olduğu varklıkların nerelerden sağlandığını ve bunların nerelerde kullanıldığını hesaplar aracılığı ile belirleyen, gelir ve giderleri karşılaştırarak faaliyet sonucunu ortaya koyan mhasebe türüdür. Muhasebe fonksiyonlarının kaydetme, sınıflandırma ve raporlama faaliyetlerini içine alır. Genel Muhasebe uygulandığı işletme türüne göre adlandırılır. Örnek: Ticaret Muhasebesi, Otel Muhasebesi, Sigorta Muhasebesi.

   

 • Hurda Satışı İstisnası

  Hurda Satışı İstisnasıHurda Satışı İstisnası, Daha önce tesliminde KDV tevkifatı uygulanan metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Kanunun 17/4-g maddesinde 5035 sayılı Kanunun 8. maddesiyle yapılan değişiklik sonucu KDV’den istisna edilmiştir. İstisna hükmü 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe kadar anılan hurda ve atık malların tesliminde KDV tevkifatı uygulanmıştır.

 • İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreler

  İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreleri İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreleri

   

  Sözleşme Türü : Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

   

  İhbar Süresine Uyulmaması Halinde Yaptırım : Bildirim süresine ait ücretin karşı tarafa ödenmesi.

   

  Saklı Hükümler : Bildirim süresini beklemeksizin iş sözleşmesinin feshedilebileceği haller saklıdır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar