Kategori: Maliyet Muhasebesi

 • Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımı

  Genel Üretim Giderlerinin DağıtımıGenel Üretim Giderlerinin Dağıtımı : Genel üretim giderleri üretim maliyetleriyle ilgili olmakla birlikte çeşit ve değer yönüyle doğrudan değil, ancak dağıtım yoluyla üretım ve hizmet maliyetlerine yüklenirler. Mamul maliyetinin hesaplanabilmesi için genel üretim giderlerinin mamullere dağıtılması gerekmektedir, zira işletmede her mamul genel üretimle ilgili giderler sayesinde üretilebilmektedir ve bu giderler toplamından pay almalıdır.

  Eş zamanlı kayıt yöntemi, giderlerin, doğdukları gider yerleri itibariyle de takip edilmesini öngörür. Gider yerleri itibariyle maliyetlerin izlenmesi, bu maliyetlerin planlaması, kontrol edilmesi ve dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar.

   

 • 713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Fark

  713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı : İşlemenin Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz miktar farklarının kaydedildiği hesaptır.

  713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabının İşleyişi :Olumsuz miktar farkları 713 Nolu hesabın borcuna, olumlu farklar ise 713 Hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.

   

 • 712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı

  712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı : İşletmenin Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş, direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz fiyat farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz fiyat farkları bu 712 Nolu Hesabın borcuna, olumlu fiyat farkları ise 712 Hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.

   

 • 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma

  710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı : İşletmenin Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 710 Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri Hesabının borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak bu 711 Nolu Hesabın alacağı karşılığında  151 Yarı Mamuller Hesabına borç kaydedilir. 711 Hesap, Dönem sonlarında 710 Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

 • 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

  710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı : İşletmenin Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan; İlk Maddeler, Yardımcı Maddeler, İşletme Malzemesi, Ambalaj Malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.

  710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı İşleyişi : Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedeli ile 150 Hesabın Borcuna, Üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devir edildiğinde ise 150 Hesabın alacağına kaydedilir.

   

  Dönem içinde Kullanılan ilk madde ve malzeme ( 710 Hesap ) hesabın borcuna, Hesapla yapılan ilgili düzeltmeler 710 Nolu Hesabın Alacağına Kaydedilir. Dönem sonunda bu 710 Nolu Hesap , 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

 • Basit Dağıtım Yöntemi

  Basit Dağıtım YöntemiBasit Dağıtım Yöntemi : Bu yöntemde Birinci Dağıtım sonucu gider yerlerinde toplanan giderlerin dağıtımında, dağıtılacak gider yerlerinin kendi aralarındaki hizmet ilişkisi dikkate alınmaz. Giderler, Doğrudan esas üretim gider yerlerine dağıtılır. Bu yöntem Direk Dağıtım Yöntemi , Doğrudan Dağıtım Yöntemi  Olarakta Bilinir.

   

 • Birinci Dağıtım Yöntemi

  Birinci Dağıtım Yöntemi GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ : Direkt İlk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan üretimle ilgili tüm giderlerin tamamı 730 Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenir.

  Bu Hesapta izlenen Giderler Şunlardır ;

   

 • Kademeli Dağıtım Yöntemi

  Kademeli Dağıtım YöntemiKademeli Dağıtım Yöntemi :  Kademeli Dağıtım Yöntemi yardımcı masraf dairelerinin daireler ile ilişkisini tek yönlü olarak halleder. Masrafların tek taraflı dağıtımı her daireye gerektiği kadar masraf yüklenmesini engeller. Dolayısıyla Masrafların yüklenmesi eksik ve hatalı Olur.

  Kademeli Dağıtımda ( Merdiven Metodu, Basamaksal Dağıtım Yöntemi, Şelale Dağıtım Yöntemi ) Yardımcı dairelerin birbiri arasındaki değer ve hizmet alışverişini yanlızca ve tek taraflı olarak çözümleyen bir yöntemdir. Bu Yöntemde, bir yardımcı daire dağıtım tablosunda yanlızca kendisinden sonra yer alan yardımcı dairelere pay verir, fakat kendisi onlardan pay almaz. Böyle bir sakıncayı gidermek için dağıtıma en fazla olan yardımcı daireden  başlanır.

 • Matematiksel Dağıtım Yöntemi

  Matematiksel Dağıtım YöntemiMatematiksel Dağıtım Yöntemi : Dağıtıma tabi tutulan gider yerlerinin birbirlerine olan hizmet ilişkileri tam anlamıyla dikkate alınır. Bunu Sağlamak için denklemler kurulmakta ve bu denklemlere göre giderler dağıtılmaktadır.

   

  Yardımcı gider yerleri arasındaki dağıtımın daha hassasiyetle yapılması istendiğinden Matematiksel Dağıtım Yöntemi  ( Matematik Metot Yöntemi )  Uygulanır. Bu yöntemin ana ilkesi, Her dairenin diğerlerine dağıttığı masrafların toplamının kendi ilk masrafları ile diğer dairelerden aldığı masraf payları toplamına eşit olmalıdır.

   

 • Planlı Dağıtım Yöntemi

  Planlı Dağıtım YöntemiPlanlı Dağıtım Yöntemi ( Standart Dağıtım Yöntemi ) : Bu yöntem, dağıtıma tabi yardımcı gider yerlerinin giderlerinin, tahmin yoluyla veya bütçeler aracılığıyla belirlenecek, saptanan dağıtım oranlarına göre ilgili gider yerlerine dağıtılması esasına dayanır.

  Dağıtıma tabi gider yerlerine ilişkin tahmini giderler için her bir gider yeri açısından seçilmiş bulunan dağıtım ölçüsüne göre yükleme oranı hesaplanır.

  Bütçelenen ( Tahmini ) bu tutarların gider yerlerine dağıtımı yapıldıktan sonra gerçekleşen maliyet tutarları ile dağıtımı yapılan tahmini tutarlar karşılaştırılarak farklar tespit edilir. Eksik veya fazla yüklemeden ortaya çıkan bu farkların dağıtılmasında, önceden belirlenen  oranlardan yararlanılarak ilgili gider yerlerine dağıtılması yoluna gidilir. Eksik yükleme olursa ilgili gider yerlerinin maliyetine ilave edilir, fazla yükleme olurda maliyetlerden düşülür.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar