Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Karşılaştırmalı Tablolar Analizi :  İşletmenin aynı uzunluktaki birbirini izleyen iki veya daha fazla döneme ait finansal tablolarının karşılaştırılarak elde edilen sonuçların her bir kalem bakımından zaman içinde göstermiş olduğu değişimin incelendiği dinamik analizdir, Yatay Analiz ve Makayeseli Tabolar Analizi Olarakta Adlandırılır.

 

Bu Analiz tekniği finansal tablolara uygulandığında her bir kalem için mutlak değişim ve oransal değişimler hesaplanır ve bunlara analiz Sonuçları adı verilir.

 

Finansal tabloların iki farklı dönem veya tarihteki verileri karşılaştırılarak tutar ve yüzde olarak ne yönde değiştiği belirlenir. Bu analiz tekniği Yorum – Sonuç ilişkisine dayanır. Yorum yapılırken kesin yargılarda bulunulmamalıdır.

 

MUTLAK VE ORANSAL FARKLARIN İZLENMESİ

 

A) BAZ YIL DÖNEMİ : Bu yönteme göre karşılaştırılan yıllardan bir baz yıl seçilir, ve her bir kalemin baz yıla göre mutlak ve oransal değişimleri hesaplanır.

 

B) ÖNCEKİ DÖNEM YÖNTEMİ : Bu yönteme göre her yılın kendinden önce gelen yılara göre mutlak ve oransal değişimleri hesaplanır.

 

Mutlak Fark : Cari Dönem Tutarı – Önceki Dönem Tutarı

 

Yüzde Artış / Azalış : ( Cari Dönem Tutarı / Önceki Dönem Tutarı *100 ) / Önceki Dönem Tutarı

 

 

Örnek : 2015 Yılı Dönen Varlıklar 10.000 TL, 2016 Yılı ise 12.000 TL'dir.

 

Mutlak Fark : 12.000 – 10.000 : 2.000 TL

 

Yüzde Artış / Azalış : ( 12.000 – 10.000 * 100 ) / 10.000 TL : %20 Artış var.

 

 

Önemli Not 1 : Verilen yıllardan ilkinde rakam yok ikincisinde rakam var ise yüzdesel değişmeye hiçbir şey ( – ) yazılmaz.

 

Önemli Not 2 : Verilen yıllardan ilkinde rakam var, ikincisinde rakam yok ise yüzdesel fark her zaman ( -100 ) yazılır.

 

Önemli Not 3 : Verilen yıllarda ikincisi ilk yılın iki katı ise yüzdesel değişime her zaman ( +100 ) yazılır.

 

 

BİLANÇONUN YORUMLANMASINDA İZLENECEK YOLLAR :

 

1) Yoruma ilk olarak dönen varlıklardaki mutlak ve yüzdesel değişimler ifade edilerek başlanır, aynı paragrafta kısa vadeli yabancı kaynaklardaki aynı değişimler belirtilir. Net çalışma sermayesine ilişkin oluşan sonuç, Likidite durumu hakkında yorum yapılır.

 

2) Dönen varlıklar ve Duran varlıklardaki değişmeler dikkate alınıp karşılaştırılır.İşletmenin Yatırım Politikası ile ilgili Yorum yapılır.

 

3) Borçlardaki ve öz kaynaklardaki değişmeler dikkate alınıp hepsi birlikte yorumlanır. İşletmenin Finansman Politikası ve finansal riski ile ilgili yorum yapılır.

 

4) Kısa ve Uzun vadeli borçlardaki değişmeler belirtilir. İşletmenin Borçlanma Politikası ile ilgili yorum yapılır.

 

5) Duran varlıklar ile sürekli sermayede yaşanan değişmeler belirtilir. İşletmenin Varlık – Kaynak Vade Yapısının Uyumu konusunda yorum yapılır.

 

6) Daha sonra dönen varlığın detayına bakılarak çok önemli değişmeler gösterilir ve bir sonucun nedeni olarak değerler üzerinde yorum yapılır.

 

7) Duran varlıklar, Kvyk, Uvyk aynı işleme tabi tutulur.

 

8) Öz kaynak yapısı aynı işleme tabi tutulur. İşletmenin Oto Finansman Gücü ile ilgili yorum yapılır.

 

9) Mutlaka bir sonuc paragrafı yapılmalı, Likidite Durumu, Finansman Politikası değerlendirilmeli ve tespit edilen sorunlar belirtilmeli ve alınabilecek önlemler konusunda tavsiyede bulunulmalıdır.

 

 

GELİR TABLOSUNUN YORUMLANMASINDA İZLENECEK YOLLAR

 

1) Gelir tablosu analiz edilirken sadece bölüm sonuçlarındaki değişmeler analiz edilip yorumlanır.

 

2) Bir bölüm sonucundaki değişmenin nedenleri olarak aynı bölümdeki kalemlerin değişmeleri ile bir önceki bölümün bölüm sonucunun değişmesi dikkate alınır.

 

3) Bilançodaki ilgili kalemlerin değişmelerine de bakmak gerekir.

 

 

KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ ÖRNEKLERİ :

 

 

BİLANÇO KALEMLERİ

2014

2015

2016

Hazır Değerler

540.000

656.250

650.000

Menkul Kıymetler

240.000

500.000

650.000

Ticari Alacaklar ( Net )

600.000

812.500

585.000

Stoklar

576.000

750.000

936.000

Diğer Dönen Varlıklar

144.000

125.000

65.000

Dönen Varlıklar Toplamı

2.100.000

2.843.750

2.886.000

DURAN VARLIKLAR

 

 

 

Mali Duran Varlıklar

480.000

625.000

728.000

Bağlı Ortaklık

360.000

500.000

780.000

Maddi Duran Varlıklar

1.080.000

2.750.000

2.730.000

Birikmiş Amortismanlar

( 432.000 )

( 600.000 )

( 767.000 )

Net Maddi Duran Varlıklar

648.000

2.150.000

1.963.000

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

120.000

100.000

78.000

Duran Varlık Toplamı

1.608.000

3.375.000

3.549.000

AKTİF TOPLAMI

3.708.000

6.218.750

6.435.000

 

 

1) Kafkasya Limited Şirketi 2014 – 2015 – 2016 yıllarına ilişkin bilançosunun aktif bölümünü oluşturan varlıkları yukarıdaki gibidir. Bu tabloya göre Hazır Değerlerde 2015 yılındaki değişim yüzdesini hesaplayınız.

 

Karşılaştırmalı Tablolar Değişim ve Değişim Yüzdelerinin Hesaplanması :

 

Temel yıl 2014'dür. Değişimi saptamak için 2015 ve 2014 yıllarına ilişkin veriler arasındaki fark alınır, daha sonra saptanan farkın Temel Yıla göre yüzdesi hesaplanır.

 

Hazır Değerler 2015 – 2014 Yılları değişimi : 656.250 – 540.000 : 116.250 TL

 

 

Hazır Değerler Değişim Yüzdesi : 116.250 * 100 / 540.000 : %22

 

 

Temel yıl 2014'dür. Değişimi saptamak için 2016 ve 2014 yıllarına ilişkin veriler arasındaki fark alınır, daha sonra saptanan farkın Temel Yıla göre yüzdesi hesaplanır.

 

Hazır Değerler 2016 – 2014 Yılları değişimi : 650.000 – 540.000 : 110.000 TL

 

 

Hazır Değerler Değişim Yüzdesi : 110.000 * 100 / 540.000 : %20

 

 

BİLANÇO KALEMLERİ

 

2014

2015

2016

ARTIŞ VEYA AZALIŞLAR

2015-2014

%

2016-2014

%

Hazır Değerler

540.000

656.250

650.000

+116.250

+22

110.000

+20

Menkul Kıymetler

240.000

500.000

650.000

 

 

 

 

Ticari Alacaklar ( Net )

600.000

812.500

585.000

 

 

 

 

Stoklar

576.000

750.000

936.000

 

 

 

 

Diğer Dönen Varlıklar

144.000

125.000

65.000

 

 

 

 

Dönen Varlıklar Toplamı

2.100.000

2.843.750

2.886.000

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

” Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ”  1 kişi tarafından yanıtladı

  1. Cemil Pilavcı
    25 Mart 2015, 12:39

    hocam tablo iyi de yorum ve analiz kısmınıda paylaşrısanız derslerimize katkısı olur saygılar..

Cevap Yaz