KDV Tahakkuku

KDV TahakkukuKDV TAHAKKUKU

 

KDV Konusu ve Kapsamı : Bir mal teslimi yada hizmet sunmanın Katma Değer Vergisine konu olabilmesi için, ticari zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması gerekir. Bir teslim veya hizmet sunumunun Katma değer vergisine tabi tutulabilmesi için, vergi konusunu teşkil eden işlemin türkiyede yapılmış olması ve kanunun birinci maddesinde sayılan teslim ve hizmetlerden oluşması gerekmektedir.

 

KDV Verginin Matrahı : Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket edenler tarafından bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal veya diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

 

Eğer bir fatura ve benzeri bir belgede KDV fatura tutarına dahil ise, KDV'li fatura tutarı mal ve hizmetin bedeli aşağıdaki formülle Bulunur.

 

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü : (KDV Dahil Tutar) / [1 + (KDV Oranı/100)]

 

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü : 1.180 TL / 1 + ( 18 / 100 )

 

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü : 1.180 TL / 1 +( 0.18  )

 

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü : 1.180 TL / 1.18 

 

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü : 1.000 TL + 180 TL

 

Eğer bir fatura ve benzeri bir belgede KDV fatura tutarına dahil değil ise, KDV'siz fatura tutarı mal ve hizmetin bedeli aşağıdaki formülle Bulunur.

 

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü : (KDV Hariç Tutar) x [1 + (KDV Oranı/100)]

 

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü : ( 1.000 TL * 1 + ( 18 / 100 )

 

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü : ( 1.000 TL * 1 + ( 0.18 )

 

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü : ( 1.000 TL * 1.18 )

 

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesaplama formülü : ( 1.000 TL * 1.18 ) : 1.180TL : 1.000 TL +  180 TL

 

KDV  Hesaplarının Açıklaması : Tek düzen Hesap Planında belirtilen bu KDV ile ilgili hesapların açıklaması ve işleyişi bir takım istisnalar olmakla birlikte genelde mal ve hizmet alışı veya satışı ile ilgilidir. KDV hesaplarının ortaya çıkması için aşağıda bulunan yevmiye kayıtlarındaki diğer hesaplar ile ilgili konu başlıklarında detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bu yevmiye kayırlarında dikkat edilecek nokta KDV hesaplarının işleyişi ve tutarlarıdır, Yevmiye kayıtlarından sonra defteri kebirleri alınarak ay sonu KDV tahakkuk kaydı yapılacaktır, Verilecek yevmiye kayıtlarında KDV oranı %18 alınacaktır.

 

 

191 İndirilecek KDV Hesabı

 

Bir işletmenin her türlü mal ve hizmet alımları sırasında nakden veya cari hesaba ( Satıcıya ) ödenen KDV tutarlarının indirim konusu yapılıncaya kadar izlendiği hesaptır.

 

A) İşletmenin Mal ve Hizmet Alımı Sırasında Hesabın Kullanımı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 TİCARİ MALLAR HESABI

153.02 Mal Alışları

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

191.01 Alış KDV

120 ALICILAR HESABI

        320.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Kredili Mal Alışı Kaydı

 

20.000

 

3.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.600

 

 

 

TOPLAM

23.600

23.600

 

 

 

B) İşletmenin Sattığı Ticari Malların Alıcı Tarafından İşletmeye İade Edilmesi :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 610 SATIŞTAN İADELER HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 191.02 Satış İade KDV

 

 120 ALICILAR HESABI

       

 

 Satılan Malın İade Kaydı

 

3.000

  540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.540

 

 

 

TOPLAM

3.540

3.540

 

 

C) İşletmenin Yaptığı Satış Sonrası Alıcı Firmaya İskonto Uygulaması :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 611 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 191.03 Satış İskonto KDV

 

 120 ALICILAR HESABI

       

 

 Satış İskonto Kaydı

 

10.000

  1.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

 

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

 

İşletmenin mal ve hizmet satısı üzerinden hesaplanan KDV'nin alacak kaydedildiği hesap pasif karakterlidir. Bu hesabın işleyişi ile ilgili aşağıda verilen örneklerde KDV oranı %18 alınacaktır.

 

A) İşletmenin Alıcı Firmaya Mal Satışı ( Aralıklı Envanter Yöntemine Göre ) :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 ALICILAR HESABI

 120.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                       391 HESAPLANAN KDV HESABI

                       391.01 Satış KDV Hesabı

 Kredili ( Veresiye ) Mal Satışı  Kaydı

 

23.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 3.600

 

 

TOPLAM

23.600

23.600

 

 

B) Alıcı Firmanın Satıcıya Malı İade Etmesi ( Aralıklı Envanter Yöntemine Göre ) :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320 SATICILAR HESABI

 320.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

                         153.04 Mal Alış İadeleri

   391.02 ALIŞ İADE KDV HESABI

 

Mal Alış İadesinin Kaydı

 

3.540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

    540

 

TOPLAM

3.540

3.540

 

 

 

C) Satıcının Yaptığı Satış Sonrası Alıcı Firmaya İskonto Uygulaması :  

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320 SATICILAR HESABI

 320.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

  153 TİCARİ MALLAR HESABI

                         153.04 Mal Alış İadeleri

            391.03 ALIŞ İSKONTO KDV HESABI

 

Mal Alış İskontosunun Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

   1.800

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

190 Devreden KDV Hesabı

 

Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devren KDV'nin kaydedildiği ve izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Her ay kapatılması gereken KDV hesaplarından 191 İndirilecek KDV hesabının bakiyesi, 391 Hesaplanan KDV Hesabının bakiyesinden fazladır. Bu durumda o ay için yazılacak yevmiye kaydında yine KDV hesapları kapatılacak aradaki fark 10 Devreden KDV hesabına aktarılacaktır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 HESAPLANAN KDV HESABI

190 DEVREDEN KDV HESABI

 

 

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

                           

 

KDV Tahakkuk Kaydı

 

3.000

 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

  

 

 

TOPLAM

5.000

5.000

 

 

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

 

Pasif karakterli bir hesap işletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

 

360.01 Ödenecek KDV

 

Yardımcı hesaplardan ödenecek KDV Hesabı, işletmenin her ayın 24. günü beyan edip, 26. günü bağlı bulunduğu vergi dairesine bir önceki aya ait ödeyeceği KDV'nin izleyeceği hesaptır.

 

360 Ödenecek KDV'nin ortaya çıkışı 191 Kodlu İndirilecek KDV Hesabı ile 391 Nolu Hesaplanan KDV arasındaki tutara göre belirlenir. Diğer bir ifade ile Mal satışı sonucu ortaya çıkan KDV tutarlarının izlendiği hesap olan 391 Nolu hesabın bakiyesi, işletmenin mal alışı sırasında ödediği KDV'nin izlendiği 191 nolu hesaptan fazla ise bir Ödenecek KDV söz Konusudur.

 

KDV Tahakkuk Muhasebe Kayıtları

 

KDV Tahakkuk Kaydı Örnek 1 : Yukardaki İşlemlere ait Yevmiye kayıtlarının Defteri Kayıtları aşağıdaki gibidir.

 

 

Ay Sonu KDV Tahakkuk Muhasebe Kaydının Yapılması.

 

 

 

BORÇ

190 DEVREDEN KDV HESABI

ALACAK

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 2.000

ALACAK BAKİYE

 

 

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

ALACAK

 

 

3.600

   540

                                1.800

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

5.940

ALACAK BAKİYE

 

 

191 İndirilecek KDV Hesabı > 391 Hesaplanan KDV Hesabı = 190 Devreden KDV Hesabı 

 

( 191 İndirilecek KDV hesabı + 190 Devreden KDV Hesabı )  >  391 Hesaplanan KDV Hesabı = 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

 

5.940 TL + 2.000 TL > 5.940 TL : 2.000 TL 190 Devreden KDV Hesabı

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 HESAPLANAN KDV HESABI

190 DEVREDEN KDV HESABI

 

 

  191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

                        190 DEVREDEN KDV HESABI

 

KDV Tahakkuk Kaydı

 

5.940

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.940

  2.000  

 

 

TOPLAM

5.940

5.940

 

 

Not : Alacaklı olan 190 Devreden KDV Hesabı Geçen Aydan gelen Devreden KDV tutarıdır. Geçen aydan gelen devreden KDV tutarı 190 Devreden KDV Hesabı Her zaman Alacaklı olur. Ay Sonu KDV tahakkuk kaydında Ödeme Çıkmıyorsa Diğer aya devir ediyorsa 190 Devreden KDV Hesabı Borçlandırılır.

 

KDV Tahakkuk Kaydı Örnek 2 : Kafkasya Limited Şirketi 01.10.2020 tarihi itibariyle İndirilecek KDV borç kalanı 4.500 TL, Hesaplanan KDV Hesabının Alacak Kalanı 5.000 TL, Önceki Dönemden 190 Devreden KDV tutarı 200 TL'dır. Ay sonu Tahakkuk Kaydını yapınız.

 

( 191 İndirilecek KDV hesabı + 190 Devreden KDV Hesabı )  >  391 Hesaplanan KDV Hesabı = 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Alt Hesabında 360.01 Ödenecek Kdv Hesabı

 

 ( 4.500 TL + 200 TL ) – 5.000 TL = 300 TL 360.01 Ödenecek Kdv Hesabı

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 

190 DEVREDEN KDV HESABI

                        191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

                        360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

                        360.01 Ödenecek KDV           

 KDV Tahakkuk Kaydı

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  200

4.500

   300

 

TOPLAM

5.000

5.000

Etiketler:

” KDV Tahakkuku ”  12kişi tarafından yanıtladı

 1. Muharrem
  19 Nisan 2015, 19:42

  610 Satıştan İskontolar değildir. 610 Satıştan İadeler 611 Satış İskontolarıdır. 

  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh5b.htm

  İşinize yarar belki 🙂

  • 21 Nisan 2015, 19:22

   Uyardığınız İçin Tşk Ederim Düzelttim arada olabiliyor :):):)

 2. Anonim
  25 Eylül 2016, 11:27

  Ben hiç birşey anlamadım . Şirket te 50.000₺ hizmet faturası kestim aylık 5.000₺ fatura topladım %18 li ay sonu KDV ne çıkar bana Cvp larsanız sevinirim.

  • 6 Haziran 2017, 15:59

   50.000 TL faturanın KDV si 9.000 TL

   5.000 TL faturanın KDV si 900 TL

   9.000 TL – 900 TL : 8.100 TL kdv ödemesi

 3. şükrü
  9 Mayıs 2017, 10:10

  1 nolu işlemde 320. nolu hesap ALICILAR diye yazılmış SATICILAR hesabı olacak

  • 6 Haziran 2017, 15:55

   Şükrü Bey arada hatalar Olabiliyor Teşekkürler Uyardğınız İçin.

 4. Şeref Yurdagül
  25 Temmuz 2017, 14:08

  Yurtdışı hizmet alımı nedeniyle sorumlu sıfatı ile kdv tahakkuku yapıyoruz.

  Muhasebe yetkilisi kdv tahakkuku yaparken

  191 hesapları ve 391 hesapları 190 hesaba devrediyor. 190 hesabın bakiyesine göre de ödeme veya devir kdv var diyor.

  Ancak sorumlu sıfatı ile ödenecek olan kdv bedelini de önce 190 hesaba atıyor. Sonra ödenecek kdv ye atıyor.

  Bu işlem doğru mudur?

  • 11 Mayıs 2018, 17:47

   Sorumlu sifatiyla ödediginiz kdv, kdv 2 beyannamesinde öderseniz 191 indirilecek kdv’ ye ekleyebilirsiniz burdaki maksat kdv 2 ile ödediginiz kdv yi hesaplara almak.

 5. Yücel Yılmaz
  28 Şubat 2018, 19:17

  çok basit birşey sormak istiyorum …BU AYKİ KDV ÇIKICAK OLAN BORCUM DİĞER AYKİ KDV FAZLAM İLE MAHSUPLAŞABİLİYORMU.

  YANİ FAZLAM VARSA DİĞER AY KDV DEVRETTİĞİ İÇİN DİĞER AYDAKİ AÇIĞIMDAN DÜŞÜYORYA BUNUN TERSİ BORCUM DİĞER AYDAKİ ALACAĞIMLA MAHSUPLAŞABİLİYORMU

  • 11 Mayıs 2018, 17:31

   bu ay cıkacak olan kdv yi ödemeniz gerekir bir dahaki ayda cıkacak olan fazla kdvnizi o ayki satışlarinizin kdvsinden düşebilirsiniz, fazlaniz varsa bi dahaki ay satış yaptiginiz kdvyi devreden kdvnizden düşebilirsiniz.

 6. ihsan
  13 Mart 2019, 22:22

  beninm sıkıntım kdv tahakkuklarını yapıyorum ancak 12 ay sonu itibari ile aralık ayında devreden kdv benin yaptığım tahakkukların 12 ayı ile eşit olmuyor yani devreden kdv tutmuyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar

  • 27 Mart 2019, 15:51

   İhsan Bey programdan yapiyorsanız tahakkuk kayıtlarını tek tek kontrol ediceksiniz ay ay 191 391 190 alt ve genel hesapları tahakkuk kaydı zaten burda mevcut.

Cevap Yaz