Muhasebe Soruları ve Cevapları

MuhasebeDeneme

 

Muhasebe Soruları ve Cevapları

 

Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili sorularının hepsinin Cevapları ve Çözümleri ( Muhasebe Kayıtları ) Mevcuttur.

 

Sitemizde Muhasebe Test Soruları ve Cevapları Bulunur.

 

 

Muhasebe Soruları ve Cevapları Deneme sınavlarında " Genel Muhasebe " Dersi İle İlgili Sınav Konularını İçeren Sorular Sorulmaktadır.

 

Genel Muhasebe Testi  Muhasebe Dersleri Muhasebenin Temelini Oluşturduğu İçin Farklı Kaynaklardan Değişik Tarzda Sorular Çözmek Gerekir.

 

Genel Muhasebe Sınav Soru ve Cevapları Deneme sınavının Sonunda Çözümlü Olarak Gösterilmektedir.

 

Muhasebe Deneme sınavına Girmek İçin " Başla " Butonununa Basarak Sınava Girebilirsiniz.

 

Muhasebe Deneme Sınavına Tekrar Girmek İçin " Muhasebe Deneme sınavına Tekrar Başla " Diyebilirsiniz.

 

 

 

Muhasebe Soruları 1

 

Tebrikler - Muhasebe Soruları 1 Adlı Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Sizin Aldığınız Skor %%SCORE%% En Yüksek Skor %%TOTAL%%. Yaptığınız Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%

Hakkınızdaki Düşüncemiz %%RATING%%

Doğru Yüzdesi %%PERCENTAGE%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir ?

A
Yevmiye
B
Mizan
C
Defteri Kebir
D
Bilanço
E
Gelir Tablosu
1 numaralı soru için açıklama 
Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan deftere Denir.
Soru 2

Bir yıl yada normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan varlıklara ne ad verilir?

A
Menkul kıymet
B
Hazır değer
C
Duran Varlık
D
Dönen Varlık
E
Ticari varlık
2 numaralı soru için açıklama 
Bir yıl yada normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan varlıklara Duran Varlıklar Denir.
Soru 3

 İşletme adına mal alacak, hizmet gördürecek ya da bir kısım giderleri ve ödemeleri yapacak onlara verilen avansların izlendiği hesap Hangisidir ?

A
195 İş Avansları Hesabı
B
196 Personel Avansları Hesabı
C
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
D
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
E
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
3 numaralı soru için açıklama 
195 İş Avansları Hesabı, İşletme adına mal alacak, hizmet gördürecek ya da bir kısım giderleri ve ödemeleri yapacak onlara verilen avansların izlendiği hesaptır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini gösterir?

A
Varlıklar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler
B
Varlıklar + Giderler = Kaynaklar + Gelirler
C
Varlıklar = Borçlar + Sermaye
D
Varlıklar = Sermaye – Borçlar
E
Varlıklar – Alacaklar = Sermaye – Borçlar
4 numaralı soru için açıklama 
Bilanço Eşitliği : Varlıklar = Borçlar + Sermaye Olarak Tanımlanır.
Soru 5

İşletmenin belirli bir tarihteki mali yapısını gösteren mali tabloya ne ad verilir?

A
Fon Akım Tablosu
B
Kar Dağıtım Tablosu
C
Genel Geçici Mizan
D
Gelir Tablosu
E
Bilanço
5 numaralı soru için açıklama 
İşletmenin belirli bir tarihteki mali yapısını gösteren mali tabloya Bilanço Denir.
Soru 6

Bu Yevmiye Kaydı Aşağıdaki İşlemlerden Hangisine Aittir ?

 

KasaYevmiyeKaydisatıs1

 

 

 

 

A
Veresiye Mal Satışı
B
Kredili Mal Satışı
C
Peşin Mal Satışı
D
Mal Satışı Karşılığında Çek Alınması
E
Mal Satılması Karşılığında Alacak Senedi Alınması
6 numaralı soru için açıklama 
Peşin Mal Satışı Olduğunda 100 Kasa Hesabı Borçlandırılır Diğer Şıklarda İlk önce Veresiye Kredili Olarak Mal Satışı yapılır 120 Hesabı borçlandırılır daha ilerki günlerde Alıcılar Ödeme yapar.
Soru 7

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz?

A
102 Bankalar Hesabı
B
110 Hisse Senetleri Hesabı
C
255 Demirbaşlar Hesabı
D
153 Ticari Mallar Hesabı
E
101 Alınan Çekler Hesabı
7 numaralı soru için açıklama 
255 Demirbaşlar Hesabı Duran varlıklar Grubunda Yer Alır.
Soru 8

Kafkasya Limited Şirketine ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

Dönem Başı Varlıkları       : 600.000

 

Dönem Sonu Varlıkları     : 150.000

 

Dönem Başı Borçları         : 400.000

 

Dönem Sonu Borçları       : 350.000

 

İşletme faaliyetleri sonucunda elde ettiği kar / zarar nedir?

A
500.000 TL Kar
B
450.000 TL Zarar
C
400.000 TL Kar
D
350.000 TL Zarar
E
200.000 TL Kar
8 numaralı soru için açıklama 
İşletme faaliyetleri sonucunda elde ettiği 400.00 TL Kar'dır.
Soru 9

Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hem gelir tablosunda kullanılır?

A
Gider Tahakkukları Hesabı
B
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C
Ticari Mallar Hesabı
D
Dönem Net Karı
E
Verilen Çekler ve Ödeme Emirler Hesabı
9 numaralı soru için açıklama 
Dönem Net Karı Hesabı Hem Gelir Tablosunda Hemde Bilanço Tabollarında Kullanılır.
Soru 10

Brüt Satışlar                 : 750.000 TL

 

Satışların Maliyeti           : 350.000 TL

 

Satış İskontoları            :  50.000 TL

 

Pazarlama Satış Gideri    :  60.000 TL

 

Satıştan İadeler             :  20.000 TL

 

Faiz Gelirleri                   :    5.000 TL

 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işletmenin Brüt Satış Karı ne kadardır?

A
330.00 TL
B
400.000 TL
C
315.000 TL
D
345.000 TL
E
250.000 TL
10 numaralı soru için açıklama 
Brüt Satışlar 750.000 Satış İndirimleri (-) ( 70.000 ) Net Satışlar 680.000 Satışların Maliyeti (-) ( 350.000 ) Brüt Satış Karı 330.000
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi  amortisman hesaplama yöntemlerinden değildir?

A
Direk Kayıt Yöntemi
B
Kıst Amortisman Yöntemi
C
Azalan Bakiyeler Yöntemi
D
Fevkalade Amortisman Yöntemi
E
Normal Amotirsman Yöntemi
11 numaralı soru için açıklama 
Direk Kayıt Yöntemi Amortisman Hesaplama Yöntemlerinden Değildir.
Soru 12

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Gelir Tablosu hesabı değildir?

A
760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı
B
610 Satıştan İadeler Hesabı
C
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Hesabı
D
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
E
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
12 numaralı soru için açıklama 
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Hesabı Gelir Tablosu Hesaplarından Değildir Bilanço Hesaplarındandır.
Soru 13

Ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması hâlinde ne gibi işlem yapılır?

A
Kasada saklanır.
B
Vergi dairesine bir sonraki ay KDV beyanı ile ödenir.
C
Gelecek aya devredilir.
D
Ödenecek ücret ve diğer giderler sütununa kaydedilir.
E
Kdv Ödemesi Çıkmaz.
13 numaralı soru için açıklama 
Ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması hâlinde 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına Atılır ve tutar Vergi Dairesine Ödenir.
Soru 14

Hangi mallardan amortisman ayrılamaz?

A
Bilgisayar ve yazar kasadan
B
İşletmede kullanılan mobilyadan
C
Gayrimenkul ve tesisat gibi kıymetlerden
D
Satılan mallardan
E
İşletmede kullanılan demirbaştan
14 numaralı soru için açıklama 
Satılan mallardan amortisman ayrılmaz.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerindendir?

A
Alacak tarafında bulunur.
B
320 hesabı dönen varlıklarda bulunur.
C
Borç tarafında yer alır.
D
Diğer adı kaynaklar olarak adlandırılır.
E
Bilançonun pasif tarafında yer alır.
15 numaralı soru için açıklama 
Dönen Varlıklar Borç Tarafta Yer Alır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar tarafında bulunmamaktadır?

A
100 Kasa Hesabı
B
101 Alınan Çekler Hesabı
C
102 Bankalar Hesabı
D
320 Satıcılar Hesabı
E
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
16 numaralı soru için açıklama 
320 Satıcılar Hesabı Dönen Varlıklar Hesabında Yer Almaz.
Soru 17

Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
153 Ticari mal hesabı alacak tarafında yer alır.
B
102 Banka hesabı bilançoda yer almaz.
C
103 Verilen Çek hesabı borç tarafında yer alır.
D
1 ve 2'li hesaplar her zaman borç tarafında yer alır.
E
320 Satıcılar Hesabı borç bakiyesi verir.
17 numaralı soru için açıklama 
1 ve 2'li hesaplar her zaman borç tarafında yer alır, 1'li hesaplar Dönen Varlıklarda 2'li Hesaplar Duran Varlıklarda yer alır.
Soru 18

Müşteriden Alınan Çek işlemi nasıl kaydedilir?

 

 

 

A
101 Hesabı Borçlanır.
B
103 Hesabı Alacaklanır.
C
101 Hesabı Alacaklanır.
D
121 Hesabı Borçlanır.
E
120 Hesabı Borçlanır.
18 numaralı soru için açıklama 
Müşteriden Alıcılardan Alınan Çek Yevmiye Kaydı : 101 Alınan Çekler Hesabı ( Borçlu ) , 120 Alıcılar Hesabı ( Alacaklandırılır )
Soru 19

işletme 01.01. Tarihinde Muhasebe Kaydını yapmıştır, Aşağıdaki Muhasebe Kaydı Hangi İşleme aittir ?

 

 

335

A
Personele Olan Borcun Kasa Hesabından Ödenmesi
B
Personele Olan Borcun Banka Hesabından Ödenmesi
C
Personele Olan Borcun Satıcılar Hesabından Ödenmesi
D
Personele Olan Borcun Alıcılar Hesabından Ödenmesi
E
Personele Olan Borcun Verilen Çek Hesabından Ödenmesi
19 numaralı soru için açıklama 
İşletme Personeline Olan borcunu Bankadaki Hesabından Ödemesini yapmıştır. Ödeme Kaydı 335 Personele Borçlar Hesabı ( Borçlu ) 102 Bankalar Hesabı ( Alacaklı )
Soru 20

Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2... Tarihinde Aşağıdaki Muhasebe Kaydını Yapmıştır, Bu Kayıt Aşağıdaki İşlemlerden Hangisidir ?

 

 

120

A
Alıcılara yapılan satışta alıcıların satılan ticari malı iade etmesinden dolayı satıcıların iade edilecek tutarı banka hesabından alıcılara ödeme yapması
B
Satıcıların yapılan satışta alıcıların satılan ticari malı iade etmesinden dolayı satıcıların iade edilecek tutarı banka hesabından alıcılara ödeme yapması
C
Alıcıların Kasa Hesabına Havale Yapması
D
Satıcıların Kasa Hesabına Havale Yapması
E
Kredili ( Veresiye ) Mal Alışının Ödeme Kaydı
20 numaralı soru için açıklama 
Alıcılara yapılan satışta alıcıların satılan ticari malı iade etmesinden dolayı satıcıların iade edilecek tutarı banka hesabından alıcılara ödeme yapması Kaydıdır.
Soru 21

Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2... Tarihinde 10.000 TL + 1.800 KDV ile mal satmıştır. Satıştan esnasında alıcılardan 5.000 TL Nakit, 1.800 TL Bankadaki Hesaba Yatırarak Geri kalan tutarı Borçlanmıştır. aşağıdaki muhasebe Kaydında Hangi Hesap Yanlış Kullanılmıştır ?

Satış

 

 

 

A
120 Alıcılar Hesabı
B
100 Kasa Hesabı
C
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
D
191 İndirilecek KDV Hesabı
E
102 Bankalar Hesabı
21 numaralı soru için açıklama 
Mal Satışlarında 191 İndirilecek KDV hesabı Değil 391 Hesaplanan KDV Hesabı Kullanılması Gerekmektedir. 191 İndirilecek KDV Hesabı Mal ve Hizmet Alışlarında ve yapılan giderlerde kullanılan hesaptır.
Soru 22

Yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgeye ne denir ?

A
Mizan
B
Bilanço
C
Muavin defteri
D
Kasa Defteri
E
Defter-i Kebir
22 numaralı soru için açıklama 
Yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgeye Mizan denir.
Soru 23

İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, alacakları, borçları ve öz kaynaklarını gösteren tabloya ne denir.?

 

 

A
Yevmiye Defteri
B
Bilanço
C
Gelir Tablosu
D
Mizan
E
Kasa Defteri
23 numaralı soru için açıklama 
İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, alacakları, borçları ve öz kaynaklarını gösteren tabloya Bilanço denir.
Soru 24

Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili işlemlere ne ad verilir.?

A
Envanter Çıkarma
B
Mizan Düzenleme
C
Hesapların Açılması
D
Hesaplar Arası Virman
E
Hesapların Kapatılması
24 numaralı soru için açıklama 
Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili işlemlere Hesapların Kapatılması denir.
Soru 25

Kaynaklarda meydana gelen değişmeleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesaplara ne ad verilir?

A
Gelir Hesapları
B
Gider Hesapları
C
Pasif Hesaplar
D
Aktif Hesaplar
E
Nazım Hesaplar
25 numaralı soru için açıklama 
Kaynaklarda meydana gelen değişmeleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesaplara Pasif Hesaplar Denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.

 

 

Muhasebe Deneme Sınavına Tekrar Başla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

” Muhasebe Soruları ve Cevapları ”  3kişi tarafından yanıtladı

 1. cınar gul
  26 Ekim 2015, 11:08

  emegi gecenlere teskkrler

 2. arda sözen
  14 Aralık 2019, 15:34

  teşekkürler

 3. neslimm
  29 Ekim 2022, 16:46

  harika bir sistem tesekkürler.

Cevap Yaz