137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

 137 Diğer Alacaklar Senetleri Reeskontu Hesabı137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, Bilanço düzenlendiği an, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

 

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı İşleyişi : Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak kaydedilirken, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap borca kaydedilirken, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına alacak yazılarak kapatılır.

 

BORÇ

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 01.10 2.. tarihinde 10.000 TL %18 KDV tutarındaki Hurda demirbaşı  5 ay vadeli senet ile satmıştır. 5 Aylık Faiz Geliri 500 TL'dir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI

 

 

 

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

                         391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Senet Karşılığı Hurda Demirbaş Satışı Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   1.800

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

31.12.2019 Dönem Sonunda :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI

 

 

 

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

                      

 

 Diğer Alacak Senetleri Reeskont Gideri Kaydı

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

   

 

 

TOPLAM

500

500

 

 

 

BORÇ

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

500

 

 

01.01.2020 Dönem Başında :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

 

 

 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

                      

 

 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu İptal Kaydı

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

   

 

 

TOPLAM

500

500

 

 

BORÇ

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

500

 

 

 

 

 

500

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

yeni 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı Açıklaması Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz