19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açıklaması

19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açıklaması

 

19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açıklaması

 

 

19. Diğer Dönen Varlıklar: Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde, tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.

 

 190 Devreden KDV Hesabı, Bir KDV döneminde indirilemeyen, dolayısıyla izleyen döneme devreden KDV vergilerinin izlendiği hesaptır.

 

190 Devreden KDV Hesabı İşleyişi : Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabının kalanı 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanından büyükse fark bu hesaba borç yazılır. Bu hesaptaki tutar izleyen ayda 391 Hesaplanan KDV Hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

 

 

BORÇ

190 DEVREDEN KDV HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

191 İndirilecek KDV Hesabı : Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

 

191 İndirilecek KDV Hesabı İşleyişi : Mal ve hizmet alımlarında indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

192 Diğer KDV Hesabı : Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

 

192 Diğer KDV Hesabı İşleyişi : Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili hesabın alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.

 

 

BORÇ

192 DİĞER KDV HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı : Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır .

 

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı İşleyişi : Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Yıl sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi yapılacak olan indirimleri "37. Borç ve Gider Karşılıkları" grubunda bulunan "371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı" borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar "370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

 

 

BORÇ

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

196 Personel Avansları Hesabı : Personele, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

 

196 Personel Avansları Hesabı İşleyişi : Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı : Sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır.

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı İşleyişi: Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLIKLARI HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı, 19 Diğer Dönen Varlıklar Grubu içinde sayılanların dışında kalan çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.

 

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabının İşleyişi : Sayılanların dışında varlıklar ortaya çıktığında bu hesaba borç kaydedilir, bu varlıkların işletmeden çıkarıldıklarında ise alacak kaydedilir

 

 

BORÇ

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı : Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.

 

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı İşleyişi : Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak "654. Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde "197. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

Etiketler:

” 19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açıklaması ”  2kişi tarafından yanıtladı

 1. yasemin
  20 Aralık 2016, 17:12

  Merhaba 

  Benim size sorum,Ben genel muhasebe işi yapacağım benim bir firmada yapmam gerekenler nedir?

  muhasebe fişlerini programar kendi yapıyor,peki ben manuel yapsaydım nasıl işlemem gerekir?

  fatura alımları satışları çekleri kasa masrafları vb. yapılması gerekenleri bana yardım edebilirmisiniz?

  Bunun yanında hangı raporlar amalıyım şekinde,kısa örneklerle.. 

  • 20 Aralık 2016, 20:30

   Yasemin hanim merhaba, siz çalışağiniz firmada hangi bilgileri istiyorlar onları öğrenin ilk önce ve muhasebe programı nedir derseniz öyle yardımcı olmaya çalısırız kolay gelsin.

Cevap Yaz