241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı : Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

 

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı İşleyişi : Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak "65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunda yer alan "654 Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karşılık tutarı "644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır.

 

 

BORÇ

241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı Örnekleri 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2… Tarihinde sermaye payını %10'a çıkarmak üzere bir AŞ'nin hisse senetlerinden 10.000 TL'lik almış tutarı peşin ödemiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI

  

 

 

100 KASA HESABI

        

 

Hisse Senedi Alımı Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

  

 

 

TOPLAM

 10.000

 10.000

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi 10.11.2… Tarihinde Kayıtlı değeri 10.000 TL olan hisse senetlerinin piyasa değeri 1.000 TL'ye düşmüş ve bu tutar için karşılık ayrılmıştır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

  

 

 

241 BAĞLI MENKUL KIY. DEĞ. DÜŞ. KARŞI. HESABI

        

 

Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

 

Örnek Uygulama 3 : 31.12.2… Tarihinde, Kafkasya Limited Şirketine kayıtlı değeri 2.000 TL, Değer Düşüklüğü Karşılığı 500 TL olan hisse senetlerini 3.000 TL'ye satmış, tutarı banka hesabına yatırılmıştır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102 BANKALAR HESABI

 241 BAĞLI MEN. KIY. DEĞ. DÜŞ. KARŞILIĞI HESABI

 

  

   240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI

              644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

        679 DİĞER OLAĞ. GELİR VE KARLAR HESABI                  

 Menkul Kıymetin Satış Kaydı

 

3.000

   500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

   500

   1.000    

TOPLAM

3.500

3.500

 

Etiketler:

Cevap Yaz