271 Arama Giderleri Hesabı

271 Arama Giderleri Hesabı271 Arama Giderleri Hesabı, Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan ( Topoğrafik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri ) incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

 

271 Araştırma Giderleri Hesabının İşleyişi: Yapılan giderler bu hesabın borcuna kaydedilirken, Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

 

 

BORÇ

271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Arama Giderleri Hesabı Örnekleri :

 

 

 

Arama Giderleri Hesabı Örnek Uygulama 1 : Petrol arama faaliyetlerinde bulunan Kafkasya Limited Şirketinin petrol yataklarının jeolojik inceleme giderleri 40.000 TL, 7.200 TL KDV ile nakit ödemiştir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

 271.01 Arama Giderleri

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

          100 KASA HESABI

         100.01 TL Kasası

 

 Arama Giderleri Kaydı

 

40.000

 

   7.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.200

 

 

 

TOPLAM

47.200

47.200

 

 

 

BORÇ

271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

40.000

ALACAK BAKİYE

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz