277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı

277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı, 27 Özel Tükenmeye tabi varlıklar grubunda tanımlanmayan özel tükenmeye tabi varlık giderleridir.

 

277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabının İşleyişi : Belirli maddi varlıkla ilgisi kesinlikle saptanan harcamalar bu hesaplara borç kaydedilir, özelliğini yitirmiş olan varlıklar ise kayıtlardan çıkarılmak üzere bu hesaplara alacak olarak kaydedilir.

 

 

BORÇ

277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

Etiketler:

Cevap Yaz