369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı, Özel Bölümlerinde Tanımlananlar Dışında kalan Yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

 

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı İşleyişi : Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça borçlanır.

 

 

BORÇ

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Örnek :

 

 

 

Örnek Uygulama : Kafkasya Limited Şirketi Usulsüz bir işlem nedeniyle vergi dairesince 8.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası tahakkuk etmiş olup, indirim talep etmiş ve usulsüz cezasını 6.000 TL olarak ödemiştir.

 

 

Usulsüzlük Cezasının Gider Kaydedilmesi :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

770.01 Usulsüzlük Cezası

 

 

  

           369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

 

 Usulsüzlük Cezası Gider Kaydı

8.000

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000

  

 

TOPLAM

8.000

8.000

 

 

 

 

BORÇ

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

8.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

8.000

 

 

 

Usulsüzlük Cezasının Ödenmesi Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

 

 

  

                          100 KASA HESABI

                          770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 

 Usulsüzlük Cezası Ödeme Kaydı

 

8.000

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000

 2.000 

 

TOPLAM

8.000

8.000

 

 

 

BORÇ

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

ALACAK

 

 

8.000

 

 

 

 

 

8.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

İndirim Talep Edilen Usulsüzlük Cezasının Kanun Kabul Edilmeyen Gider Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 KKE GİDERLER HESABI

       

 

 

951 KKE GİDERLER KARŞILIĞI HESABI

        

 

Usulsüzlük Cezasının KKEG Atılması Kaydı

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000

  

 

 

TOPLAM

6.000

6.000

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz