381 Gider Tahakkukları Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı381 Gider Tahakkukları Hesabı, Gelecek aylarda Ödenecek ve Kesinlikle belgeye dayalı, tutarları bilinen giderlerin izlendiği hesaptır.

 

381 Gider Tahakkukları Hesabı İşleyişi : Bu Hesap, giderin tahakkuk ettirilmesinde ya da uzun vadeli gider tahakkukunun kısa vadeli nitelik kazanmasında Alacaklanır. İzleyen dönemde ödeme bu hesaptan yapılır. Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplarına borç, bu hesaba alacak, yapılan ödemeler borç kaydedilir.

 

Cari hesap dönemine ait olup da henüz ödenmemiş giderlerden bir yıl içinde olanları 381 Gider Tahakkukları, bir yılı aşanlar 481 Nolu Hesaplarda takip edilir. İşletmenin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleşmiş fakat henüz bedeli ödenmemiş giderleri varsa, bu giderlerin tahakkuk esası gereği dönem gideri olarak kayda alınması gerekir. Aynı zamanda dönemsellik ilkesi gereği olan bu işlemle ilgili örnek aşağıda verilmiştir.

 

 

BORÇ

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

381 Gider Tahakkukları Hesabı Örnekleri :

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi Aralık 2019 tarihinde 900 TL, 162 TL KDV ile elektrik faturası gelmiştir. Aralık 2019 dönemine ait olan bu faturanın ödeme tarihi ise ocak 2020 tarihidir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

770.01 Elektrik Faturası Giderleri

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

  

                        381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

 

 Elektrik Faturası Tahakkuk Kaydı

900

 

  162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.062

  

 

TOPLAM

1.062

1.062

 

 

 

 

BORÇ

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

1.062

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

1.062

 

 

 

31.12.2019 Yılının kapanış bilançosunun pasifinde kısa vadeli borçlar sınıfında yer alacak olan 381 Gider Tahakkukları Hesabı, İşletmenin henüz ödemediği giderleri nedeniyle ortaya çıkan borçlarını ifade edecektir. 2020 yılında elektrik faturasının ödenmesi sırasında ise, bu 381 Gider Tahakkukları hesabı Borçlandırılarak Kapatılacaktır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

       

 

 

100 KASA HESABI

        

 

Elektrik Faturası Ödeme Kaydı

 

1.062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.062

  

 

 

TOPLAM

1.062

1.062

 

 

 

 

BORÇ

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

 

 

1.062

 

 

 

 

 

1.062

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

İleride ortaya çıkacak bir gider ve gelirin önceden tespiti, olarak isimlendirebileceğimiz tahakkuk esası işleminde elektrik faturasının yanı sıra su, doğalgaz ve telefon faturalarının da gelmesi durumunda bu 381 Gider Tahakkukları Hesabının çalıştırılması ve ödeme sırasında da bu hesabın kapatılması gerekir.

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz