Bilanço Eşitliği

Bilanço Eşitliği, İşletme ilk kurulduğu Bilanço Eşitliğiişletmenin mal varlığı, kurucuların işletmeye tahsis etmiş oldukları varlıklardır. Bu varlığın kaynağı da sermayedir.

Sermaye : İşletme Sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarıdır. Kar, bu haklarda ortaya çıkan artıştır.

İşletme varlıklarını attırmak için, ya kar alınmayıp işletmeye bırakılır yada üçüncü kişilerden borç alınır. Borçlar, Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarıdır. İşletme varlıkları için ya sermaye ya da borçlanmak suretiyle kaynak sağlar. Diğer bir deyişle, her varlığın bir kaynağı vardır. Böylece, İşletmenin toplam varlıkları ile toplam kaynakları birbirine eşittir.

 

 

       sembolToplam Varlıklar = Toplam Kaynaklar                                        

 

Varlıklar ya Sermaye yada borçlanmak suretiyle alınabileceğine göre;

 

sembolToplam Varlıklar = Öz Kaynaklar + Yabancı Kaynaklar   

 

Yukarıda verilen bu eşitlik aslında Bilançonun eşitliğidir. Bilançoda daima aktif taraf ile pasif taraf toplamlarının birbirine eşit olması zorunludur. Bu eşitliğin devamlı olarak sağlanabilmesi için Muhasebe Teorisi Çift Taraflı Kayıt Yöntemini geliştirmiştir. Daha önceki kısımlarda da anlatıldığı üzere her muhasebe işlemlerinden sonra bilanço düzenlenemeyeceğinden işlemler ilgili hesaplarda takip edilmektedir. Bu hesaplar yardımıyla yapılan yevmiye kayıtları sonucu varlık kaynak eşitliği dolayısı eşitliği bozulmamaktadır.

 

Bilançoda yer alan aktif hesaplar mevcutlar be alacaklardan oluşurken, pasif hesaplar ise borçlar ve öz kaynaklardan oluşmaktadır. Öz kaynak yani sermayeyi arttıran gelirler ve sermayeyi azaltan gider hesaplarında etkisi sonucu Temel Muhasebe Eşitliğini Aşağıdaki gibi yazabiliriz.

 

sembolMevcutlar + Alacaklar = Öz Kaynaklar + Yabancı Kaynaklar + ( Gelir – Giderler )

 

      Aktifler = Pasifler + ( Gelirler – Giderler )

 

Aktifler, Giderler = Pasifler, Gelirler.

 

Yapılan bu eşitliğe göre hesapların çalışma biçimleri aşağıda verilmiştir.

 

BORÇ

AKTİF HESAPLAR

ALACAK

 

ARTIŞLAR

 ( + )

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

 

BORÇ

PASİF HESAPLAR

ALACAK

 

ARTIŞLAR

 ( – )

 

 

AZALIŞLAR

( + )

 

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

 

BORÇ

GİDER HESAPLARI

ALACAK

 

ARTIŞLAR

 ( + )

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

 

BORÇ

GELİR HESAPLARI

ALACAK

 

ARTIŞLAR

 ( – )

 

 

AZALIŞLAR

( + )

 

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

 

( + ) İşaretler Hesaplara Para Girişlerini

 

( – ) İşaretler Hesaplardan Para Çıkışlarını Gösterir.

 

Sonuç Olarak, Aktif hesaplar ile Gider hesaplarının işleyişi aynıdır. Ayrıca Pasif Hesaplarında işleyişi gelir hesapları ile aynıdır.

Daha Önce hesap kavramını anlatırken bir defteri kebirin nasıl olacağı çizelgelerle anlatılmıştır. Aşağıda bilinmesi gereken en önemli bilgi ise yevmiye kaydının şekil şartlarıdır.

 

sembolYevmiye Maddesinde Bulunması Gerekli Bilgiler

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BORÇLU HESAPLAR

 Borçlu Hesabın İlgili Alt Hesabı

 

 

ALACAKLI HESAP

                                 Alacaklı Hesabın İlgili Alt Hesabı

 

 Açıklama Satırı

 

  Borçlu Hesap     Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alacaklı Hesap Tutarı

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Yukarıdaki şemada ilk sütuna yevmiye madde Numarası yazılır. İkinci sütuna ise, Yevmiye Maddesinde yer alan defteri kebirdeki sayfa numaraları yazılır. Kayıt yapılan işleme ait hesapların adlarının, tutarlarının ve diğer bilgilerin yazıldığı, işlemin ve bir sonraki işlemin tarihinin yazıldığı, işlemin ve bir sonraki işlemin tarihinin yazıldığı iki paralel çizgi arasında kalan alana " Madde " adı verilir. Bu madde içimde yer alan Borçlu ve Alacaklı hesap veya hesapların tutar toplamlarının birbirine eşit olması zorunludur.

 

Kaydın sol tarafına o işlemde borçlanacak hesabın kodu ve ismi yazılır. İşlemde varsa borçlu hesabın alt hesabı da yine sol taraftan ana hesabın altındaki satıra kodu ve ismi yazılır.

 

Borçlu hesapların bittiği satırın altından ve işlem tarihinin hemen sütun hızasından da o işlemde alacaklı konumdaki hesabın kodu veismi yazılır. Yine varsa bu hesabın alt hesabı da yine sağ taraftan alacaklı ana hesabın altındaki satıra yazılır.

 

Hem borçlu hemde alacaklı hesapların alt hesaplarının ( Muavin veya Yardımcı ) parasal tutarları bu hesaplardan sonraki ilk sütuna yazılır. Borçlu hesabın parasal tutarı, borçlu hesabın parasal tutarının yazılacağı sütuna hesabın isminin bittiği satırın karşısına yazılır. Alacaklı hesabın da parasal tutarı, alacaklı hesabın parasal tutarının yazılacağı sütuna hesabın isminin bittiği satırın karşısına yazılır.

 

Yevmiye Defterinde, bu amaçla hazoırlanmış özel çizgiler vardır. Ancak, Muhasebesi bilgisayarda tutulan işlemler için yevmiye kayıtları bilgisayar kağıtlarına alınır. Bir Yevmiye Maddesi üç Biçimde Olabilir.

 

Örnek : Basit Madde Yevmiye Kaydı

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

 

 

 

100 KASA HESABI

 

 

 Basit Madde Kaydı

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

TOPLAM

 100

 100

 

sembolBasit Madde : Tek Hesabın Borçlu, Tek Hesabın Alacaklı olduğu made türüdür.

 

Örnek 1 : Bileşik Madde Yevmiye Kaydı :

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101 ALINAN ÇEKLER HESABI

 102 BANKALAR HESABI

 320 SATICILAR HESABI

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

 

 

  100 KASA HESABI

100.01 TL Kasası

 

  Bileşik Madde Kaydı

100

 200

300

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 Örnek 2 : Bileşik Madde Yevmiye Kaydı :

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

   102 BANKALAR HESABI

120 ALICILAR HESABI

                600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

               391 HESAPLNAN KDV HESABI

 Bileşik Madde Kaydı

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

100

100

TOPLAM

 400

 400

 

sembolBileşik Madde : Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu, yada tek hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı madde türüdür.

 

Örnek : Karma Madde Yevmiye Kaydı

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 120 ALICILAR HESABI

   

                600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

               391 HESAPLNAN KDV HESABI

 

Karma Madde Kaydı

 

  180

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

   180

TOPLAM

 1.180

 1.180

 

sembolKarma Madde : Birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı olduğu madde türüdür.

 

 

sembolÇift Taraflı Kayıt Yöntemi

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz