Bilanço

Bilanço NedirBilanço , Belli Bir tarihde işletmenin sahip olduğu varlıkların neler ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur.İşletmenin sahip olduğu varlıklar, mal ve hizmet üretimine ayrılmış iktisadi değerlerdir. Bu iktisadi değerler, öz kaynaklarla ve yabancı kaynaklarla sağlanmış olabilir.

Bilanço, büyük defter hesaplarının belirli bir tarihte kapatılması ile ortaya çıkan ve gelecek hesap dönemine devredilen borç ve alacak artanlarının özetini içeren bir tablodur. TTK'nun 74.Maddesi ile VUK'nun 191.Maddesine göre Bilanço şöyle tanımlanmıştır. Bilanço, Envanterde gösterilen kıymetlerin sınıflandırılmış ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir.

 

BİLANÇO BÖLÜMLERİ

 

Bilanço, Aktif ve Pasif olmak üzere iki bölümü içerir. Aktif Bölümünde, mal ve hizmet üretimine ayrılan iktisadi değerlerin neler olduğu gösterilir. Pasif Bölümünde ise, bu iktisadi değerlerin nerelerden sağlandığı gösterilir.

Bilanço'nun Matematiksel ifadesini veren formüller şunlardır.

Aktif = Pasif

Varlıklar = Kaynaklar

Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

BİLANÇO ŞEKİLLERİ

 

1) Hesap Tipi Bilanço :  Bu tip bilançoda, varlıklar sol tarafa, kaynaklar sağ tarafa birbirine paralel olarak sıralanır.

2) Rapor Tipi Bilanço : Bu tip bilanço, ise varlıklar üst tarafta, kaynaklar ise alt tarafta gösterilir.

 

Tek Düzen Hesap Planı Sistemi, hesap tipi bilanço modelini benimsemiştir. Tebliğe göre, işletmeler bilançolarının bir örneğini sağlayarak karşılaştırmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla, tebliğdeki tipleri bilançolarının düzenlenmesinde esas alırlar.

 

sembolBilanço İlkeleri

Etiketler:

Cevap Yaz