Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı, İşletmenin yeni ürün ve teknolojiler oluşturmak veya geliştirmek amacıyla yaptığı giderlerlera araştırma ve geliştirme giderleri denir. Beş yıl içinde eşit taksitlerler ifta edilirler.

   

   

  263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı İşleyişi : Maliyet değerleri ile bu hesaba Borç Kaydedilir. Beş yıl içinde eşit taksitlerle amortisman ayrılarak yok edilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı, İşletmenin kuruluşu veya yeni bir şubenin açılması veya işletmenin genişletilmesi sırasında yapılan noter, harç ve benzeri giderlere kuruluş ve örgütlenme giderleri denir. Kuruluş ve ögrütlenme giderleri hesabında muhasebeleştirilen giderler, bu amaçla yapılan fiili harcamalardan fazla olamaz.

   

  262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı İşleyişi : Yapılan Giderler Maliyet değerleri ile bu hesaba Borç Kaydedilir. Yok Edilmesi amortisman yolu ile olur. Genelde 5 yılda eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.

   

  (daha&helliip;)

 • Muhasebe Soruları

  Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili sorularının hepsinin Cevapları ve Çözümleri ( Muhasebe Kayıtları ) Mevcuttur.

   

  Sitemizde Muhasebe Test Soruları ve Cevapları Bulunur.

   

  Muhasebe Soruları ve Cevapları Deneme sınavlarında " Genel Muhasebe " Dersi İle İlgili Sınav Konularını İçeren Sorular Sorulmaktadır.

   

  (daha&helliip;)

 • 260 Haklar Hesabı260 Haklar Hesabı, İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. Haklar, maliyet değeri ile muhasebeleştirilir. Ülkemizdeki vergi mevzuatına göre, hakların elde edilebilmesi için yapılan bütün harcamalar ya maliyete eklenir ya da genel giderler olarak kaydedilir.

   

   

  260 Haklar Hesabı İşleyişi : Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile hesaba Borç Kayıt edilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle ifta olunarak yok edilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 259 Verilen Avanslar Hesabı259 Verilen Avanslar Hesabı, Yurtiçinden veya yurtdışından Şehirler arası nakliyat firmaları satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

   

  259 Verilen Avanslar Hesabı İşleyişi : Ödeme yapıldığında Hesaba Borç, Sipariş Edilen malzeme teslim alındğında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba Alacak kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, İşletme tarafından satın alınan veya imal ve inşa edilen duran varlıklara yapılan harcamalar, bu duran varlıklar kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar bu hesapta izlenir. İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelince, bu hesapta oluşan maliyeti ilgili duran varlık hesabına devredilir.

   

  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı İşleyişi : Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde yapılan harcamalar bu hesaba Borç, Tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesaplarına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 257 Birikmiş Amortisman Hesabı257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, Maddi duran varlık bedellerinin, kullanabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.

   

  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı İşleyişi : Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba Alacak, Satılan, Devredilen, Kullanma yeteneğini kaybedenler ise Hesaba Borçlandırılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı, Maddi duran varlıklar hesaplarında yer almayan özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır.

   

  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı İşleyişi : Diğer maddi duran varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle Borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, Alacak kaydı ile hesaplardan çıkartılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 255 Demirbaşlar Hesabı255 Demirbaşlar Hesabı, İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan Kasa, Hesap Makineleri, bilgisayarlar, evrak dolapları, masa, sandalye ve benzeri eşyaların izlendiği hesaptır. Demirbaşların muhasebeleştirilmesinde alış maliyeti esas alınır. Alış Maliyeti, alış tutarı ile özel giderlerden meydana gelir. Demirbaş özel giderleri, komisyon, taşıma ve benzeri giderlerdir. İşletme tarafından imal edilen demirbaşlarda, imal maliyeti alış maliyeti olarak kabul edilir.

   

   

  (daha&helliip;)

 • 254 Taşıtlar Hesabı254 Taşıtlar Hesabı,İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır.

   

  Tek Düzen Hesap Planında taşıtlar, 254 Taşıtlar hesabında izlenmektedir.

   

   

  254 Taşıtlar Hesabı İşleyişi : Taşıtlar satın alma, devir, inşa veya maliyet değerleriyle Borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma süresini dolduranlar  Alacaklandırılır.

  (daha&helliip;)

Kategoriler

 • Kategori yok

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar