Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 20 Ticari Alacaklar Grubu Açıklamasıapları Açıklaması

   

  20 Ticari Alacaklar Grubu Açıklaması

   

   

  Duran Varlıklar

  Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir.

   

  (daha&helliip;)

 • Ticari Alacak Hesapları Açıklamaları

   

   

  Ticari Alacak Hesapları Açıklamaları

   

   12. Ticari Alacaklar : Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu gruptaki ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

   

  (daha&helliip;)

 • 320 Satıcılar Hesabı320 Satıcılar Hesabı, işletmeye kredi ile mal satan veya hizmet sağlayan kişilerin işletmeden olan senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır.

   

  320 Satıcılar Hesabı İşleyişi : Hesap, Kredili ( Veresiye ) alınan mal ya da hizmet bedeli ve satıcının işletme adına yaptığı harcamalar ile anlaşma gereğince borca tahakkuk ettirilen faiz nedeniyle Alacaklanır. Hesap, satın alınan maldan yapılan iadeler, satıcının yaptığı indirimler, ödemeler dolayısıyla ile Borçlanır.

   

  (daha&helliip;)

 • 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı, Bir yıllık süre içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile faizlerinin izlendiği Hesaptır.

   

  304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı İşleyişi : İşletmenin ihraç ettiği tahvillerin anapara taksit ve faizleri ile ilgili hesap, ödeme durumunda borçlanırken aşağıdaki hallerde alacaklanır.

   

  (daha&helliip;)

 • 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı, Banka veya diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaptır.

   

  303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı İşleyişi : Uzun Vadeli Kredilerin Anapara ve Taksitleri ve Faizleri Hesabı, anapara taksidinin ya da faizleri ödenmesi durumunda Borçlanırken, aşağıdaki hallerde Alacaklandırılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 300 Banka Kredileri Hesabı300 Banka Kredileri Hesabı, Banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin takip edildiği bu hesap, kısa veya uzun vadeli olmalarına göre 300 Banka Kredileri ve 400 Banka Kredileri Hesaplarında izlenir. 

   

  300 Banka Kredileri Hesabı İşleyişi : Pasif Karakterli olan bu hesaplarda alınan kısa vadeli kredilerin tutarları hesaba Alacak, Kredilerin ödenmeleri halinde hesaba Borç Kaydedilir. Envanter gününden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yıla düşün tutarlar 303 uzun Vadeli Kredilerin anapara taksitleri ve faizleri hesabının alacağına kaydedilirken aynı tutar 400 Nolu Banka Kredileri Hesabınında borcuna Kaydedilir.

  (daha&helliip;)

 • 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı, Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılan malların maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur. Bu arada 153 Ticari Mallar Hesabının dönem sonundaki borç bakiyesi işletmenin dönem sonu stoklarını verir.

   

  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı İşleyişi : Satılan Ticari Mallar Maliyeti tutarı " 153 Ticari Mallar Hesabı'na " Alacak, Bu hesaba Borç kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı, Üretim işletmelerinde üretilen, mamullerden satılanlarının maliyetlerinin aktarıldığı bir hesaptır. Dönem içinde satılan mamuller işletmede uygulanan yönteme göre ya satış anında bu hesaba alınmakta yada daha sonra belirli dönemler sonunda ( Maliyet Dönemi ) bu işlemler yerine getirilmektedir. Satışı yapılan mamullerın maliyetinin takip edildiği 152 Nolu " Mamuller " hesabından maliyet değeri ile yapılan çıkışlar bu hesabı borçlandırır. Bu hesabın borç tutarlarının toplamı 152 Mamuller Hesabının Alacak tutarlarının toplamına eşit olmalıdır.

  Bu arada 152 Mamuller Hesabının alacak tutarlarının toplamı işletme bulunan mamullerin maliyetini verir.

   

  (daha&helliip;)

 • 611 Satış İskontoları Hesabı611 Satış İskontoları Hesabı, Satışla ilgili faturaların düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kısa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

  Kasa İskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

  Miktar İskontosu, Alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.

   

  (daha&helliip;)

 • 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı, Yurtdışına Türk Lirası veya dövizle yapılan mal ve hizmet satışları karşılığında alınan veya alınacak olan değerler bu hesabın alacağında izlenir. Deövizle yapılan satışlar işletm tarihindeki günlük kurlara göre TL kayda alınır. Satışların ihraç kaydıyla bir ihracatçı firma aracılığıyla yapılması durumunda da söz konusu satışlar bu hesaba kaydedilir.

   

  601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı İşleyişi : Satışlar gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu içinde satış geliri tahakkuk ettiğinde bu hesap ilgili hesapların borcu karşılığında bir gelir hesabında yaratılan artıştan dolayı Alacaklı olur.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

 • Kategori yok

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar