Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 100 Kasa Hesabı

  Kasa Hesabı 100 Kasa Hesabı, İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği Kasa Hesabı, bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli bir hesaptır. Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için hesabın borcuna, nakit çıkışları hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesaba üçüncü kişilerden alınan çekler kaydedilmez. Söz Konusu çekler, " 101 Alınan Çekler " hesabında izlenir.

 • 153 Ticari Mallar Hesabı

  153 Ticari Mallar Hesabı153 Ticari Mallar Hesabı, Satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan aynen satılacak olan varlıklara ” Ticari Mal ” denir.

  153 Ticari Mallar Hesabı İşleyişi : Satın alınan ticari mallar maliyeti bedeli ile bu hesabın borcuna, çeşitli nedenlerle elden çıkarılanlar, maliyet bedeli ile bu hesabın alacağına kaydedilir.

  153 Ticari Mallar Hesabının görevi aslında işletmeye satmak için alınan ticari malların alış maliyetini takip etmektir. Bu maliyetin takip edilmesinin amacı, satılan ticari malın satış fiyatı ile alış maliyeti arasındaki farkı belirleyerek işletmenin ticari mal satışından dolayı kar mı yoksa zarar mı ettiğinin belirlenmesidir.

   

   

 • Tek Düzen Hesap Planı

  Tek Düzen Hesap Planıİşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

  Tek Düzen Hesap Planı'nda yer alan hesap sınıfları ( Ana Hesap Grupları ) Aşağıdaki Gibidir.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar